Du har makt over en handling, men aldri over dens frukter.


du-har-makt-over-handling-men-aldri-over-dens-frukter
handlingduharmaktoverhandlingmenaldridensfrukterdu harhar maktmakt overover enen handlingmen aldrialdri overover densdens frukterdu har makthar makt overmakt over enover en handlingmen aldri overaldri over densover dens frukterdu har makt overhar makt over enmakt over en handlingmen aldri over densaldri over dens frukterdu har makt over enhar makt over en handlingmen aldri over dens frukter

Hvis du har fortjent dens kjærlighet, vil en katt være din venn, men aldri din slave. -Katt
hvis-du-har-fortjent-dens-kjærlighet-vil-katt-være-din-venn-men-aldri-din-slave
Hvor fåfengt menneskene gjennom alle tider har kjempet mot naturen! Tilsynelatende kan de nok overvinne og beherske den, heve seg over dens lover, men naturen kapitulerer aldri. -Natur
hvor-fåfengt-menneskene-gjennom-alle-tider-har-kjempet-mot-naturen-tilsynelatende-kan-nok-overvinne-og-beherske-den-heve-seg-over-dens-lover-men
Man skal ikke bedømme en politisk bevegelse etter dens mål, men bare etter dens midler. -Politikk
man-skal-ikke-bedømme-politisk-bevegelse-etter-dens-mål-men-bare-etter-dens-midler
Det må enhver sann gourmet bekjenne, at aldri er havet skjønnere enn når det gjennom sine frukter berører ganen. -Kjell Arild Pollestad
det-må-enhver-sann-gourmet-bekjenne-at-aldri-er-havet-skjønnere-enn-når-det-gjennom-sine-frukter-berører-ganen
Jeg aldri mer vil hunden slå, men vennlig klappe den, dens hale til å logre få, så vil den bli min venn. -Henrik Wergeland
jeg-aldri-mer-vil-hunden-slå-men-vennlig-klappe-den-dens-hale-til-å-logre-få-så-vil-den-bli-min-venn
Jeg har ikke ordet i min makt, men pludderet. -Ord
jeg-har-ikke-ordet-i-min-makt-men-pludderet