Du har hatt din tid, du har fått din sang Og det blir aldri mer noen annen gang, min venn


du-har-hatt-din-tid-du-har-fått-din-sang-og-det-blir-aldri-mer-noen-annen-gang-min-venn
ole pausduharhattdintiddufåttsangogdetbliraldrimernoenannengangminvenndu harhar hatthatt dindin tiddu harhar fåttfått dindin sangsang ogog detdet blirblir aldrialdri mermer noennoen annenannen gangmin venndu har hatthar hatt dinhatt din tiddu har fåtthar fått dinfått din sangdin sang ogsang og detog det blirdet blir aldriblir aldri meraldri mer noenmer noen annennoen annen gangdu har hatt dinhar hatt din tiddu har fått dinhar fått din sangfått din sang ogdin sang og detsang og det blirog det blir aldridet blir aldri merblir aldri mer noenaldri mer noen annenmer noen annen gangdu har hatt din tiddu har fått din sanghar fått din sang ogfått din sang og detdin sang og det blirsang og det blir aldriog det blir aldri merdet blir aldri mer noenblir aldri mer noen annenaldri mer noen annen gang

Din venn har en venn, og din venns venn har også en venn: vær derfor forsiktig i din tale. -Talmud
din-venn-har-venn-og-din-venns-venn-har-også-venn-vær-derfor-forsiktig-i-din-tale
Å, ingen kjeder meg vel sånn som du, min venn - så hvorfor mon jeg nesten dør av hjertesår hver gang du tar din hatt og går? -Dorothy Parker
Å-ingen-kjeder-meg-vel-sånn-som-du-min-venn-så-hvorfor-mon-jeg-nesten-dør-av-hjertesår-hver-gang-du-tar-din-hatt-og-går
Hvis du har fortjent dens kjærlighet, vil en katt være din venn, men aldri din slave. -Katt
hvis-du-har-fortjent-dens-kjærlighet-vil-katt-være-din-venn-men-aldri-din-slave
En venn er en som forstår fortiden din, har tro på fremtiden din, og aksepterer deg akkurat slik du er. -Ukjent
en-venn-er-som-forstår-fortiden-din-har-tro-på-fremtiden-din-og-aksepterer-deg-akkurat-slik-du-er
Man kan treffe kvinner som aldri har hatt en kjærlighetsaffære, men sjelden noen som har hatt bare én. -Kvinner
man-kan-treffe-kvinner-som-aldri-har-hatt-kjærlighetsaffære-men-sjelden-noen-som-har-hatt-bare-én
Du er min mor, jeg ville ikke hatt noen annen! -Mor
du-er-min-mor-jeg-ville-ikke-hatt-noen-annen