Du går aldri lei med mindre du stopper opp og tar deg tid til det.


du-går-aldri-lei-med-mindre-du-stopper-opp-og-tar-deg-tid-til-det
bob hopedugåraldrileimedmindredustopperoppogtardegtidtildetdu gårgår aldrialdri leilei medmed mindremindre dudu stopperstopper oppopp ogog tartar degdeg tidtid tiltil detdu går aldrigår aldri leialdri lei medlei med mindremed mindre dumindre du stopperdu stopper oppstopper opp ogopp og tarog tar degtar deg tiddeg tid tiltid til detdu går aldri leigår aldri lei medaldri lei med mindrelei med mindre dumed mindre du stoppermindre du stopper oppdu stopper opp ogstopper opp og taropp og tar degog tar deg tidtar deg tid tildeg tid til detdu går aldri lei medgår aldri lei med mindrealdri lei med mindre dulei med mindre du stoppermed mindre du stopper oppmindre du stopper opp ogdu stopper opp og tarstopper opp og tar degopp og tar deg tidog tar deg tid tiltar deg tid til det

Samfunnet går ikke fremover med mindre noen er upassende innimellom. Det er altfor mange som bruker altfor mye tid til å være akkurat passe. -Ingunn Yssen
samfunnet-går-ikke-fremover-med-mindre-noen-er-upassende-innimellom-det-er-altfor-mange-som-bruker-altfor-mye-tid-til-å-være-akkurat-passe
Aldri se ned på noen, med mindre du hjelper dem opp. -Jesse Jackson
aldri-se-ned-på-noen-med-mindre-du-hjelper-dem-opp
Det tar aldri lang tid før identitet er redusert til lojalitet. -Leon Wieseltier
det-tar-aldri-lang-tid-før-identitet-er-redusert-til-lojalitet
Hva er det vi haster etter? Kommer vi ikke tidsnok frem til kirkegården? Jo mer tid vi sparer, jo mindre tid ser det ut til at vi får. -Lars Verket
hva-er-det-vi-haster-etter-kommer-vi-ikke-tidsnok-frem-til-kirkegården-jo-mer-tid-vi-sparer-jo-mindre-tid-det-ut-til-at-vi-får
Vanskelige ting tar lang tid. Det umulige tar litt lengre tid. -Chaim Weizmann
vanskelige-ting-tar-lang-tid-det-umulige-tar-litt-lengre-tid
Sorg går ikke over. Den tar bare en annen form. En sorg ligner på havet. Til å begynne med er bølgene veldig krappe. Så kommer dønningene, men det blir aldri mer havblikk. -Iben Sandemose
sorg-går-ikke-over-den-tar-bare-annen-form-en-sorg-ligner-på-havet-til-å-begynne-med-er-bølgene-veldig-krappe-så-kommer-dønningene-men-det