Du finner ikke gleden - Du velger - Du skaper - Den lille gleden og den store gleden. Gleden i det å være.


du-finner-ikke-gleden-du-velger-du-skaper-den-lille-gleden-og-den-store-gleden-gleden-i-det-å-være
halldor skarddufinnerikkegledenvelgerskaperdenlilleogdenstoregledengledendetværedu finnerfinner ikkeikke gledengledendudu velgervelgerdudu skaperskaperdenden lillelille gledengleden ogog denden storestore gledengleden ii detdet åå væredu finner ikkefinner ikke gledenikke gledendu velgerdu velgerdu skaperdu skaperden lilleden lille gledenlille gleden oggleden og denog den storeden store gledengleden i deti det ådet å væredu finner ikke gledenfinner ikke gledendu velgerdu skaperden lille gledenden lille gleden oglille gleden og dengleden og den storeog den store gledengleden i det åi det å væredu finner ikke gledenden lille gleden ogden lille gleden og denlille gleden og den storegleden og den store gledengleden i det å være

Deiligst av alle gleder er gleden for slett ingenting, ikke for noe du kan eller vil, gleden for intet og gleden for alt, gleden fordi du er til. -Axel Juel
deiligst-av-alle-gleder-er-gleden-for-slett-ingenting-ikke-for-noe-du-kan-eller-vil-gleden-for-intet-og-gleden-for-alt-gleden-fordi-du-er-til
Gleden over å tilgi er søtere enn gleden over hevn. -Tilgivelse
gleden-over-å-tilgi-er-søtere-enn-gleden-over-hevn
Hvor gleden lo, gråt sorgen dypest nede, og lett ble gleden sorg, og sorgen glede. -William Shakespeare
hvor-gleden-gråt-sorgen-dypest-nede-og-lett-ble-gleden-sorg-og-sorgen-glede
Nei, gleden, den må man være to om. -Henrik Ibsen
nei-gleden-den-må-man-være-to-om
Gleden finner man sjelden der man leter etter den. -Samuel Johnson
gleden-finner-man-sjelden-der-man-leter-etter-den
Den sjeldne gleden ved å bli sett for den man er, kompenserer for elendighet ved å være det. -Være seg selv
den-sjeldne-gleden-ved-å-bli-sett-for-den-man-er-kompenserer-for-elendighet-ved-å-være-det