Du får manus utdelt allerede på fødeklinikken. Alt avhenger av om du får rosa eller lyseblått teppe.


du-får-manus-utdelt-allerede-på-fødeklinikken-alt-avhenger-av-om-du-får-rosa-eller-lyseblått-teppe
ingunn yssendufårmanusutdeltalleredefødeklinikkenaltavhengeravomdurosaellerlyseblåttteppedu fårfår manusmanus utdeltutdelt alleredeallerede påpå fødeklinikkenalt avhengeravhenger avav omom dudu fårfår rosarosa ellereller lyseblåttlyseblått teppedu får manusfår manus utdeltmanus utdelt alleredeutdelt allerede påallerede på fødeklinikkenalt avhenger avavhenger av omav om duom du fårdu får rosafår rosa ellerrosa eller lyseblåtteller lyseblått teppedu får manus utdeltfår manus utdelt alleredemanus utdelt allerede påutdelt allerede på fødeklinikkenalt avhenger av omavhenger av om duav om du fårom du får rosadu får rosa ellerfår rosa eller lyseblåttrosa eller lyseblått teppedu får manus utdelt alleredefår manus utdelt allerede påmanus utdelt allerede på fødeklinikkenalt avhenger av om duavhenger av om du fårav om du får rosaom du får rosa ellerdu får rosa eller lyseblåttfår rosa eller lyseblått teppe

Du får bare utdelt en liten gnist av galskap. Ikke mist den. -Robin Williams
du-får-bare-utdelt-liten-gnist-av-galskap-ikke-mist-den
Det blir nok noen år før vi får se rosa røyk stige fra pipene i Vatikanet. -Likestilling
det-blir-nok-noen-år-før-vi-får-se-rosa-røyk-stige-fra-pipene-i-vatikanet
Jeg har prøvd sex i ulike varianter. Den vanlige stillingen får jeg klaustrofobi av. Og av de andre får jeg enten kink i nakken eller kjeven av ledd. -Sex og erotikk
jeg-har-prøvd-sex-i-ulike-varianter-den-vanlige-stillingen-får-jeg-klaustrofobi-av-og-av-andre-får-jeg-enten-kink-i-nakken-eller-kjeven-av-ledd
Vi får tilbake det vi sår. Enten det er nåde og snillhet vi tilbyr, eller dritt vi slenger rundt oss, vi får det tilbake. Det er en evig kommunikasjon. -May Grethe Lerum
vi-får-tilbake-det-vi-sår-enten-det-er-nå-og-snillhet-vi-tilbyr-eller-dritt-vi-slenger-rundt-oss-vi-får-det-tilbake-det-er-evig-kommunikasjon
Svangerskapstiden blir stadig kortere. De fleste unge kvinner får sin baby allerede seks måneder etter bryllupet. -Edi Welz
svangerskapstiden-blir-stadig-kortere-de-fleste-unge-kvinner-får-baby-allerede-seks-måneder-etter-bryllupet
Den som får penger før han får forstand, beholder dem ikke lenge. -Penger og økonomi
den-som-får-penger-før-han-får-forstand-beholder-dem-ikke-lenge