Du eig ikkje lykkja einsleg. Lykkja er ikkje for to.


du-eig-ikkje-lykkja-einsleg-lykkja-er-ikkje-for-to
lykkedueigikkjelykkjaeinsleglykkjaerfortodu eigeig ikkjeikkje lykkjalykkja einsleglykkja erer ikkjeikkje fordu eig ikkjeeig ikkje lykkjaikkje lykkja einsleglykkja er ikkjeer ikkje fordu eig ikkje lykkjaeig ikkje lykkja einsleglykkja er ikkje fordu eig ikkje lykkja einsleg

I eit skinnande no skal du leva, ikkje i går, ikkje i morgon, men no.Var ikkje Myrkret, so visste me ikkje av Stjernor.Skalet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen, den er ikkje for pengar fal.Du må ikkje skilje deg ut, særleg ikkje dersom du faktisk skil deg ut.å leve er ikkje akkurat det lettaste som finst ikkje alltid vakre roser og fin musikk men sidan no dette orgelet likevel står her kan vi vel spele litt på det?Ung kan ikkje lære av gamal, kunne han det, vart han gamal sjøl og våga seg ikkje på livet.