Du blir kvalm av ros - men ve den som ikke innser ditt verd!


du-blir-kvalm-av-ros-men-ve-den-som-ikke-innser-ditt-verd
rosdublirkvalmavrosmenvedensomikkeinnserdittverddu blirblir kvalmkvalm avav rosrosmenmen veve denden somsom ikkeikke innserinnser dittditt verddu blir kvalmblir kvalm avkvalm av rosav rosmen vemen ve denve den somden som ikkesom ikke innserikke innser dittinnser ditt verddu blir kvalm avblir kvalm av roskvalm av rosmen ve denmen ve den somve den som ikkeden som ikke innsersom ikke innser dittikke innser ditt verddu blir kvalm av rosblir kvalm av rosmen ve den sommen ve den som ikkeve den som ikke innserden som ikke innser dittsom ikke innser ditt verd

Hvis du tror du er frigjort, så prøv å smake på ditt eget menstruasjonsblod. Hvis du blir kvalm ved tanken, har du langt igjen, min venn. -Kvinnesak
hvis-du-tror-du-er-frigjort-så-prøv-å-smake-på-ditt-eget-menstruasjonsblod-hvis-du-blir-kvalm-ved-tanken-har-du-langt-igjen-min-venn
Her er ditt vern mot vold, her er ditt sverd: troen på livet vårt, menneskets verd. -Menneskeverd
her-er-ditt-vern-mot-vold-her-er-ditt-sverd-troen-på-livet-vårt-menneskets-verd
Juletrepynt blir bare verdifull når den er blitt gammel, hentet ned fra loftet hvert eneste år, litt mer falmet for hvert år som går, men verd sin vekt i minner. -Jul
juletrepynt-blir-bare-verdifull-når-den-er-blitt-gammel-hentet-ned-fra-loftet-hvert-eneste-år-litt-mer-falmet-for-hvert-år-som-går-men-verd-vekt
Hver gang VG ringer, får jeg vondt i magen og blir kvalm. -Egil Olsen
hver-gang-vg-ringer-får-jeg-vondt-i-magen-og-blir-kvalm
Et problem som det ikke er verd å be for, er ikke verd å bekymre seg for. -Glen Wheeler
et-problem-som-det-ikke-er-verd-å-be-for-er-ikke-verd-å-bekymre-seg-for
Når man innser at man ikke blir berømt, kan man like gjerne slappe av. -Berømmelse
når-man-innser-at-man-ikke-blir-berømt-kan-man-like-gjerne-slappe-av