Du blir aldri ferdig med ein god gjerning. Aldri. Den må gjerast om att og om att, live til endes.


du-blir-aldri-ferdig-med-ein-god-gjerning-aldri-den-må-gjerast-om-att-og-om-att-live-til-endes
gjerningdubliraldriferdigmedeingodgjerningaldridengjerastomattogattlivetilendesdu blirblir aldrialdri ferdigferdig medmed einein godgod gjerningden måmå gjerastgjerast omom attatt ogog omom attlive tiltil endesdu blir aldriblir aldri ferdigaldri ferdig medferdig med einmed ein godein god gjerningden må gjerastmå gjerast omgjerast om attom att ogatt og omog om attlive til endesdu blir aldri ferdigblir aldri ferdig medaldri ferdig med einferdig med ein godmed ein god gjerningden må gjerast ommå gjerast om attgjerast om att ogom att og omatt og om attdu blir aldri ferdig medblir aldri ferdig med einaldri ferdig med ein godferdig med ein god gjerningden må gjerast om attmå gjerast om att oggjerast om att og omom att og om att

Att uppmana en ledsen vän att tänka positivt är som att torka tårar med limstift. -Trøst
att-uppmana-ledsen-vän-att-tänka-positivt-är-som-att-torka-tårar-med-limstift
En dag att öppna hjärtat och i ömhet öva att se med kärlek på den som tycks behöva -Cecilia Ekhem
en-dag-att-öppna-hjärtat-och-i-ömhet-ö-att-se-med-kärlek-på-den-som-tycks-behö
Det finns en fara i att aldrig hitta vägen det finns nåt vackert med att vandra den ändå -Livet
det-finns-fara-i-att-aldrig-hitta-vägen-det-finns-nåt-vackert-med-att-vandra-den-ändå
Det torde hända att livets enda mening är det att leva - och sedan dö. -Hjalmar Söderberg
det-torde-hända-att-livets-enda-mening-är-det-att-leva-och-sedan-dö
Du vill att jag ska älska med någon som bara älskar sitt men ska jag älska då ska det finnas tid att älska fritt -Melissa Horn
du-vill-att-jag-ska-älska-med-någon-som-bara-älskar-sitt-men-ska-jag-älska-då-ska-det-finnas-tid-att-älska-fritt
Han kommer varannan vecka och på söndagen när han går känns det lätt att vara ensam svårt att vara två -Melissa Horn
han-kommer-varannan-vecka-och-på-söndagen-när-han-går-känns-det-lätt-att-vara-ensam-svårt-att-vara-två