Dovne folk får det travelt mot kvelden.


dovne-folk-får-det-travelt-mot-kvelden
dovenskapdovnefolkfårdettraveltmotkveldendovne folkfolk fårfår detdet travelttravelt motmot kveldendovne folk fårfolk får detfår det traveltdet travelt mottravelt mot kveldendovne folk får detfolk får det traveltfår det travelt motdet travelt mot kveldendovne folk får det traveltfolk får det travelt motfår det travelt mot kvelden

En mann har det aldri så travelt at han ikke kan snakke om hvor travelt han har det. -Ukjent
en-mann-har-det-aldri-så-travelt-at-han-ikke-kan-snakke-om-hvor-travelt-han-har-det
Travelt opptatte mennesker har bestandig tid til alt, mens folk med mye fritid ikke har tid til noe. -Travelhet
travelt-opptatte-mennesker-har-bestandig-tid-til-alt-mens-folk-med-mye-fritid-ikke-har-tid-til-noe
Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
Og så rikelig er naturens nåde mot mødrene, at det er mot barnas innerste instinkt å betro sine bitreste og ulegelige sorger til mor. Det er ikke stort annet enn sykdom og pengesorger de får vite om. -Mor
og-så-rikelig-er-naturens-nå-mot-mødrene-at-det-er-mot-barnas-innerste-instinkt-å-betro-sine-bitreste-og-ulegelige-sorger-til-mor-det-er-ikke
Av alle latterlige ting er ingen så latterlig som å ha det travelt. -Travelhet
av-alle-latterlige-ting-er-ingen-så-latterlig-som-å-det-travelt