Dovenskap er et verdifullt talent når det brukes riktig.


dovenskap-er-et-verdifullt-talent-når-det-brukes-riktig
dovenskapdovenskaperetverdifullttalentnårdetbrukesriktigdovenskap erer etet verdifulltverdifullt talenttalent nårnår detdet brukesbrukes riktigdovenskap er eter et verdifulltet verdifullt talentverdifullt talent nårtalent når detnår det brukesdet brukes riktigdovenskap er et verdifullter et verdifullt talentet verdifullt talent nårverdifullt talent når dettalent når det brukesnår det brukes riktigdovenskap er et verdifullt talenter et verdifullt talent nåret verdifullt talent når detverdifullt talent når det brukestalent når det brukes riktig

Alle har talent når de er femogtjue. Problemet er å ha det når man er femti. -Edgar Degas
alle-har-talent-når-er-femogtjue-problemet-er-å-det-når-man-er-femti
Kapitalens største verdi ligger ikke i at den kan brukes til å tjene mer penger, men i at pengene kan brukes til å forbedre livet. -Penger og økonomi
kapitalens-største-verdi-ligger-ikke-i-at-den-kan-brukes-til-å-tjene-mer-penger-men-i-at-pengene-kan-brukes-til-å-forbedre-livet
Kvalitet betyr å gjøre det riktig når ingen ser på. -Kvalitet
kvalitet-betyr-å-gjøre-det-riktig-når-ingen-på
Når alt må være riktig, er det noe som ikke stemmer. -Rett og galt
når-alt-må-være-riktig-er-det-noe-som-ikke-stemmer
Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
Sorg er en form for dovenskap. -Sorg
sorg-er-form-for-dovenskap