Dette er den riktige, den kraftige sommer. Den slipper regn når det trengs, men den har forkjærlighet for solskinn.


dette-er-den-riktige-den-kraftige-sommer-den-slipper-regn-når-det-trengs-men-den-har-forkjærlighet-for-solskinn
sommerdetteerdenriktigekraftigesommerdenslipperregnnårdettrengsmenharforkjærlighetforsolskinndette erer denden riktigeden kraftigekraftige sommerden slipperslipper regnregn nårnår detdet trengsmen denden harhar forkjærlighetforkjærlighet fordette er dener den riktigeden kraftige sommerden slipper regnslipper regn nårregn når detnår det trengsmen den harden har forkjærlighethar forkjærlighet forforkjærlighet for solskinndette er den riktigeden slipper regn nårslipper regn når detregn når det trengsmen den har forkjærlighetden har forkjærlighet forhar forkjærlighet for solskinnden slipper regn når detslipper regn når det trengsmen den har forkjærlighet forden har forkjærlighet for solskinn

Hver natt er jo vår sommer, dens blomster ere vi, når dagen den kommer, er vår sommer forbi. -Christian Winther
hver-natt-er-jo-vår-sommer-dens-blomster-ere-vi-når-dagen-den-kommer-er-vår-sommer-forbi
En svale gjør ingen sommer. Men den gjør hva den kan. -Villy Sørensen
en-svale-gjør-ingen-sommer-men-den-gjør-hva-den-kan
Riktige ord på de riktige stedene er den sanne definisjon av stil. -Jonathan Swift
riktige-ord-på-riktige-stedene-er-den-sanne-definisjon-av-stil
Alex Ferguson er den beste manageren jeg har hatt på dette nivået. Faktisk er han den eneste manageren jeg har hatt på dette nivået. Men han er den beste manageren jeg har hatt. -Fotball
alex-ferguson-er-den-beste-manageren-jeg-har-hatt-på-dette-nivået-faktisk-er-han-den-eneste-manageren-jeg-har-hatt-på-dette-nivået-men-han-er
Gå gjennom dette lille stykke tid i samsvar med naturens vesen og avslutt fornøyd din reise, slik som en oliven faller ned når den er moden og takker treet som har den. -Leveregler
gå-gjennom-dette-lille-stykke-tid-i-samsvar-med-naturens-vesen-og-avslutt-fornøyd-din-reise-slik-som-oliven-faller-ned-når-den-er-moden-og-takker