Det vonde drep du ikkje med øks.


det-vonde-drep-du-ikkje-med-øks
ondskapdetvondedrepduikkjemedøksdet vondevonde drepdrep dudu ikkjeikkje medmed øksdet vonde drepvonde drep dudrep du ikkjedu ikkje medikkje med øksdet vonde drep duvonde drep du ikkjedrep du ikkje meddu ikkje med øksdet vonde drep du ikkjevonde drep du ikkje meddrep du ikkje med øks

Drep et menneske, og du er en morder. Drep millioner av mennesker, og du er en erobrer. Drep alle, og du er en gud. -Jean Rostand
drep-et-menneske-og-du-er-morder-drep-millioner-av-mennesker-og-du-er-erobrer-drep-alle-og-du-er-gud
Når du blir var det vonde hjå menneska, so kjem det av at du blikar mot dei ut frå det vonde i deg sjølv. -Kristoffer Uppdal
når-du-blir-var-det-vonde-hjå-menneska-so-kjem-det-av-at-du-blikar-mot-dei-ut-frå-det-vonde-i-deg-sjølv
Fjern ikke fluer fra din venns hode med øks. -Venn
fjern-ikke-fluer-fra-din-venns-hode-med-øks
Hold fast ved Gud! Bli kjent med Ham i gode dager, og Han skal huske deg i vonde. -Hadith
hold-fast-ved-gud-bli-kjent-med-ham-i-gode-dager-og-han-skal-huske-deg-i-vonde