Det ville være fint om de fattige fikk halvparten av de pengene som blir brukt på å studere dem.


det-ville-være-fint-om-fattige-fikk-halvparten-av-pengene-som-blir-brukt-på-å-studere-dem
william e. vaughandetvilleværefintomfattigefikkhalvpartenavpengenesomblirbruktstuderedemdet villeville værevære fintfint omom dede fattigefattige fikkfikk halvpartenhalvparten avav dede pengenepengene somsom blirblir bruktbrukt påå studerestudere demdet ville væreville være fintvære fint omfint om deom de fattigede fattige fikkfattige fikk halvpartenfikk halvparten avhalvparten av deav de pengenede pengene sompengene som blirsom blir bruktblir brukt påbrukt på åpå å studereå studere demdet ville være fintville være fint omvære fint om defint om de fattigeom de fattige fikkde fattige fikk halvpartenfattige fikk halvparten avfikk halvparten av dehalvparten av de pengeneav de pengene somde pengene som blirpengene som blir bruktsom blir brukt påblir brukt på åbrukt på å studerepå å studere demdet ville være fint omville være fint om devære fint om de fattigefint om de fattige fikkom de fattige fikk halvpartende fattige fikk halvparten avfattige fikk halvparten av defikk halvparten av de pengenehalvparten av de pengene somav de pengene som blirde pengene som blir bruktpengene som blir brukt påsom blir brukt på åblir brukt på å studerebrukt på å studere dem

Det som er så fint med Norge, er formatet på vårt land. Det er lite og oversiktelig, og kort mellom dem som styrer og dem som skal styres. -Norge og nordmenn
det-som-er-så-fint-med-norge-er-formatet-på-vårt-land-det-er-lite-og-oversiktelig-og-kort-mellom-dem-som-styrer-og-dem-som-skal-styres
Så blir de stående disse tre: Tro, håp og penger. Men størst blant dem er pengene. -Penger og økonomi
så-blir-stående-disse-tre-tro-håp-og-penger-men-størst-blant-dem-er-pengene
Det var fint at du kom. Ser du, fra tid til annen blir det litt stusslig å sitte sånn og kun være til. -Være sammen
det-var-fint-at-du-kom-ser-du-fra-tid-til-annen-blir-det-litt-stusslig-å-sitte-sånn-og-kun-være-til
Hva ville være igjen av våre tragedier hvis et insekt fikk legge fram sine? -Tragedie
hva-ville-være-igjen-av-våre-tragedier-hvis-et-insekt-fikk-legge-fram-sine
Min kjærlighet ligger i omsorg for de fattige, så vær nær dem, og Jeg skal være nær dere. -Hadith
min-kjærlighet-ligger-i-omsorg-for-fattige-så-vær-nær-dem-og-jeg-skal-være-nær-dere
Den ene halvparten går til høyre, den andre halvparten til venstre. Resten blir med meg. -Fotball
den-ene-halvparten-går-til-høyre-den-andre-halvparten-til-venstre-resten-blir-med-meg