Det viktigste er ikke å nå ut til folk, men å nå inn til folk.


det-viktigste-er-ikke-å-nå-ut-til-folk-men-å-nå-inn-til-folk
møte mellom menneskerdetviktigsteerikkeuttilfolkmeninnfolkdet viktigsteviktigste erer ikkeikke ånå utut tiltil folkmen ånå inninn tiltil folkdet viktigste erviktigste er ikkeer ikke åikke å nåå nå utnå ut tilut til folkmen å nåå nå innnå inn tilinn til folkdet viktigste er ikkeviktigste er ikke åer ikke å nåikke å nå utå nå ut tilnå ut til folkmen å nå innå nå inn tilnå inn til folkdet viktigste er ikke åviktigste er ikke å nåer ikke å nå utikke å nå ut tilå nå ut til folkmen å nå inn tilå nå inn til folk

Jeg mener det er ok å se pene folk nakne, men ikke å se rett inn i de edle deler! -Nakenhet
jeg-mener-det-er-ok-å-se-pene-folk-nakne-men-ikke-å-se-rett-inn-i-edle-deler
Det er tre typer mennesker som er kreative: Fulle folk, forelska folk, og fattige folk. -Tore Renberg
det-er-tre-typer-mennesker-som-er-kreative-fulle-folk-forelska-folk-og-fattige-folk
Folk analyserer så mye at de ikke kommer inn til selve kjernen i hva de leser, de står ved porten og famler med sine tusen nøkler uten å være klar over at porten i virkeligheten ikke er låst. -Hermann Hesse
folk-analyserer-så-mye-at-ikke-kommer-inn-til-selve-kjernen-i-hva-leser-står-ved-porten-og-famler-med-sine-tusen-nøkler-uten-å-være-klar-over
Fortell aldri sannheten til folk som ikke har gjort seg fortjent til det. -Sannhet
fortell-aldri-sannheten-til-folk-som-ikke-har-gjort-seg-fortjent-til-det
Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de! -Pågangsmot
jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan