Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det.


det-vi-må-lære-før-vi-kan-gjøre-det-det-lærer-vi-ved-at-vi-gjør-det
læredetvilæreførkangjøredetdetlærervedatgjørdetdet vivi måmå lærelære førfør vivi kankan gjøregjøre detdet lærerlærer vivi vedved atat vivi gjørgjør detdet vi måvi må læremå lære førlære før vifør vi kanvi kan gjørekan gjøre detdet lærer vilærer vi vedvi ved atved at viat vi gjørvi gjør detdet vi må lærevi må lære førmå lære før vilære før vi kanfør vi kan gjørevi kan gjøre detdet lærer vi vedlærer vi ved atvi ved at vived at vi gjørat vi gjør detdet vi må lære førvi må lære før vimå lære før vi kanlære før vi kan gjørefør vi kan gjøre detdet lærer vi ved atlærer vi ved at vivi ved at vi gjørved at vi gjør det

Det finnes ingen formel eller metode. Du lærer ved å gi - ved å være oppmerksom og gjøre det du derved oppdager at du må gjøre. -Aldous Huxley
det-finnes-ingen-formel-eller-metode-du-lærer-ved-å-gi-ved-å-være-oppmerksom-og-gjøre-det-du-derved-oppdager-at-du-må-gjøre
Folk lærer noe hver dag, og ofte lærer de at det de lærte dagen før, var galt. -William E. Vaughan
folk-lærer-noe-hver-dag-og-ofte-lærer-at-det-lærte-dagen-før-var-galt
Barnet må lære å krype før det kan gå. -Barn
barnet-må-lære-å-krype-før-det-kan-gå
Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal