Det vi ønsker skal bli varig, må vi forandre.


det-vi-ønsker-skal-bli-varig-må-vi-forandre
forandringdetviønskerskalblivarigforandredet vivi ønskerønsker skalskal blibli varigmå vivi forandredet vi ønskervi ønsker skalønsker skal bliskal bli varigmå vi forandredet vi ønsker skalvi ønsker skal bliønsker skal bli varigdet vi ønsker skal blivi ønsker skal bli varig

Hvordan skal vi kunne forandre på noe her i verden - sosialt og politisk - hvis vi ikke tør forandre på noe i vårt eget liv? -Dea Trier Mørch
hvordan-skal-vi-kunne-forandre-på-noe-her-i-verden-sosialt-og-politisk-hvis-vi-ikke-tør-forandre-på-noe-i-vårt-eget-liv
Velg den kone som du ønsker at dine barn skal bli. -Kone
velg-den-kone-som-du-ønsker-at-dine-barn-skal-bli
Og når du virkelig ønsker deg noe, vil hele universet arbeide for at ønsket ditt skal bli oppfylt. -Ønske
og-når-du-virkelig-ønsker-deg-noe-vil-hele-universet-arbeide-for-at-ønsket-ditt-skal-bli-oppfylt
Jeg forlanger at det skal skje noe med meg, når jeg leser en bok. Den skal forandre meg. -Bok
jeg-forlanger-at-det-skal-skje-noe-med-meg-når-jeg-leser-bok-den-skal-forandre-meg
Det finnes optimister som gleder seg til at det skal bli vinter, slik at de kan begynne å glede seg til at det skal bli sommer. -Frejlif Olsen
det-finnes-optimister-som-gleder-seg-til-at-det-skal-bli-vinter-slik-at-kan-begynne-å-glede-seg-til-at-det-skal-bli-sommer