Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem.


det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
selma lagerlöfdetvarvakkertfordidetetgodtfredfylthjemlettlevederaltsomvilleskaptbitterhetoghatandrestederbleglattetutmedmildhetskalværeslikdet varvar vakkertvakkert fordifordi detdet varvar etet godtfredfylt hjemdet varvar lettlett åå leveleve deralt somsom villeville skaptskapt bitterhetbitterhet ogog hatandre stederble glattetglattet utut medmed mildhetmildhet derdet skalskal værevære slikslik ii etet hjemdet var vakkertvar vakkert fordivakkert fordi detfordi det vardet var etvar et godtdet var lettvar lett ålett å leveå leve deralt som villesom ville skaptville skapt bitterhetskapt bitterhet ogbitterhet og hatog hat andrehat andre stederble glattet utglattet ut medut med mildhetmed mildhet derdet skal væreskal være slikvære slik islik i eti et hjem

Det fins to måter å leve på. Den ene er som om ingenting var et mirakel. Den andre er som om alt var et mikakel. -Ukjent
det-fins-to-måter-å-leve-på-den-ene-er-som-om-ingenting-var-et-mirakel-den-andre-er-som-om-alt-var-et-mikakel
Det var en veldig god bok, men det var vanskelig å skjønne noe av det som sto der. -Mark Twain
det-var-veldig-god-bok-men-det-var-vanskelig-å-skjønne-noe-av-det-som-sto-der
Hans hjerte var nær ved å briste, men det var der ingen som visste. -Hjertesorg
hans-hjerte-var-nær-ved-å-briste-men-det-var-der-ingen-som-visste
Var det virkelig slik at hun ble bedre behandlet rundt omkring - nå - da hun var halvparten av et par? -Parforhold
var-det-virkelig-slik-at-hun-ble-bedre-behandlet-rundt-omkring-nå-da-hun-var-halvparten-av-et-par
Det var fortjent at han fikk sitt andre gule kort for kampen, men det var unødvendig av dommeren å gi han det røde. Slik dømming må vi få slippe å se flere ganger. -Fotball
det-var-fortjent-at-han-fikk-sitt-andre-gule-kort-for-kampen-men-det-var-ødvendig-av-dommeren-å-gi-han-det-rø-slik-dømming-må-vi-få-slippe-å
Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne