Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ...


det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
margaret mitchelldetvaropplagtatvibestemtforhverandrejegdenenestemannvårkretssomkunneelskedegnårhanvisstehvordanduegentligdet varvar såså opplagtopplagt atat vivi varvar bestemtbestemt forså opplagtopplagt atat jegjeg varvar denden enesteeneste mannmann ii vårvår kretskrets somsom kunnekunne elskeelske degdeg nårnår hanhan visstevisste hvordanhvordan dudu egentligegentlig varvardet var såvar så opplagtså opplagt atopplagt at viat vi varvi var bestemtvar bestemt forbestemt for hverandreså opplagt atopplagt at jegat jeg varjeg var denvar den enesteden eneste manneneste mann imann i våri vår kretsvår krets somkrets som kunnesom kunne elskekunne elske degelske deg nårdeg når hannår han visstehan visste hvordanvisste hvordan duhvordan du egentligdu egentlig varegentlig var

Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Men man visste at det alltid kom en vår, slik som man visste at elven ville gå opp igjen, om den var islagt. -Vår
men-man-visste-at-det-alltid-kom-vår-slik-som-man-visste-at-elven-ville-gå-opp-igjen-om-den-var-islagt
Ideen var hans eneste føde. Ak! Det var intet under, han døde. -Idé
ideen-var-hans-eneste-fø-ak-det-var-intet-under-han-dø
Hvis dette var å være voksen, var den eneste bedringen hun kunne spore, at hun nå kunne spise dessert uten å spise opp grønnsakene. -Voksen
hvis-dette-var-å-være-voksen-var-den-eneste-bedringen-hun-kunne-spore-at-hun-nå-kunne-spise-dessert-uten-å-spise-opp-grønnsakene
Når du var ett med det som sitret i deg da var du tro! -Være seg selv
når-du-var-ett-med-det-som-sitret-i-deg-da-var-du-tro
Hans hjerte var nær ved å briste, men det var der ingen som visste. -Hjertesorg
hans-hjerte-var-nær-ved-å-briste-men-det-var-der-ingen-som-visste