Det var lykke alt i hop, han sansa det og skjøna det og var med i det.


det-var-lykke-alt-i-hop-han-sansa-det-og-skjøna-det-og-var-med-i-det
lykkedetvarlykkealthophansansadetogskjønameddetdet varvar lykkelykke altalt ii hophan sansasansa detdet ogog skjønaskjøna detdet ogog varvar medmed ii detdet var lykkevar lykke altlykke alt ialt i hophan sansa detsansa det ogdet og skjønaog skjøna detskjøna det ogdet og varog var medvar med imed i detdet var lykke altvar lykke alt ilykke alt i hophan sansa det ogsansa det og skjønadet og skjøna detog skjøna det ogskjøna det og vardet og var medog var med ivar med i detdet var lykke alt ivar lykke alt i hophan sansa det og skjønasansa det og skjøna detdet og skjøna det ogog skjøna det og varskjøna det og var meddet og var med iog var med i det

Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Jeg tror at hvis vi noen gang lykkes i å forenkle våre liv, vil vi innse at det meste av vår lykke var i det kompliserte. -Enkelhet
jeg-tror-at-hvis-vi-noen-gang-lykkes-i-å-forenkle-våre-liv-vil-vi-innse-at-det-meste-av-vår-lykke-var-i-det-kompliserte
Det var fortjent at han fikk sitt andre gule kort for kampen, men det var unødvendig av dommeren å gi han det røde. Slik dømming må vi få slippe å se flere ganger. -Fotball
det-var-fortjent-at-han-fikk-sitt-andre-gule-kort-for-kampen-men-det-var-ødvendig-av-dommeren-å-gi-han-det-rø-slik-dømming-må-vi-få-slippe-å
Han var kjedelig på en ny måte, og det fikk mange til å tro at han var stor. -Kjedelig
han-var-kjedelig-på-ny-måte-og-det-fikk-mange-til-å-tro-at-han-var-stor