Det var kanskje ikke så vanskelig å kjenne seg selv, hvis det var lettere å vedkjenne seg sitt selv.


det-var-kanskje-ikke-så-vanskelig-å-kjenne-seg-selv-hvis-det-var-lettere-å-vedkjenne-seg-sitt-selv
kjenne seg selvdetvarkanskjeikkevanskeligkjennesegselvhvisdetletterevedkjennesittselvdet varvar kanskjekanskje ikkeikke såså vanskeligvanskelig åå kjennekjenne segseg selvhvis detdet varvar letterelettere åå vedkjennevedkjenne segseg sittsitt selvdet var kanskjevar kanskje ikkekanskje ikke såikke så vanskeligså vanskelig åvanskelig å kjenneå kjenne segkjenne seg selvhvis det vardet var letterevar lettere ålettere å vedkjenneå vedkjenne segvedkjenne seg sittseg sitt selvdet var kanskje ikkevar kanskje ikke såkanskje ikke så vanskeligikke så vanskelig åså vanskelig å kjennevanskelig å kjenne segå kjenne seg selvhvis det var letteredet var lettere åvar lettere å vedkjennelettere å vedkjenne segå vedkjenne seg sittvedkjenne seg sitt selvdet var kanskje ikke såvar kanskje ikke så vanskeligkanskje ikke så vanskelig åikke så vanskelig å kjenneså vanskelig å kjenne segvanskelig å kjenne seg selvhvis det var lettere ådet var lettere å vedkjennevar lettere å vedkjenne seglettere å vedkjenne seg sittå vedkjenne seg sitt selv

Det er vanskelig å tro at noen ikke lyver når du vet at du selv ville ha løyet hvis du var i deres sted. -H. L. Mencken
det-er-vanskelig-å-tro-at-noen-ikke-lyver-når-du-vet-at-du-selv-ville-løyet-hvis-du-var-i-deres-sted
Det er ganske pussig hvor ivrig en uvilkårlig blir til å si imot, når andre fremsetter en formodning som en selv har, men som en ikke tør vedkjenne seg. -Motsigelse
det-er-ganske-pussig-hvor-ivrig-uvilkårlig-blir-til-å-imot-når-andre-fremsetter-formodning-som-selv-har-men-som-ikke-tør-vedkjenne-seg
Hvis menneskene gikk barbent selv, så husket de kanskje på at de ikke skulle hive fra seg flasker alle steder. -Anne-Cath Vestly
hvis-menneskene-gikk-barbent-selv-så-husket-kanskje-på-at-ikke-skulle-hive-fra-seg-flasker-alle-steder
Å elske betyr å utlevere seg selv uten garantier, å hengi seg fullstendig i håp om at vår kjærlighet vil vekke gjenkjærlighet hos den elskede. -Erich Fromm
Å-elske-betyr-å-utlevere-seg-selv-uten-garantier-å-hengi-seg-fullstendig-i-håp-om-at-vår-kjærlighet-vil-vekke-gjenkjærlighet-hos-den-elskede
Det er mye lettere å se til høyre og venstre enn å se inn i seg selv. -Selvinnsikt
det-er-mye-lettere-å-se-til-høyre-og-venstre-enn-å-se-inn-i-seg-selv