Det var ganske riktig full skandale.


det-var-ganske-riktig-full-skandale
skandaledetvarganskeriktigfullskandaledet varvar ganskeganske riktigriktig fullfull skandaledet var ganskevar ganske riktigganske riktig fullriktig full skandaledet var ganske riktigvar ganske riktig fullganske riktig full skandaledet var ganske riktig fullvar ganske riktig full skandale

Sommer'n var en skandale med sludd og nordavind. Før vi visste ordet av det satte høsten inn. -Lillebjørn Nilsen
sommer'n-var-skandale-med-sludd-og-nordavind-før-vi-visste-ordet-av-det-satte-høsten-inn
Det er riktig at jeg ble født i 1962. Rommet ved siden av var 1963. -Joan Rivers
det-er-riktig-at-jeg-ble-født-i-1962-rommet-ved-siden-av-var-1963
Vår alderdom begynner den dag da vi ikke lenger har full rådighet over våre evner, da vi blir fanger av våre minner og vår fortid. -Victor Cherbulies
vår-alderdom-begynner-den-dag-da-vi-ikke-lenger-har-full-rådighet-over-våre-evner-da-vi-blir-fanger-av-våre-minner-og-vår-fortid
Vi må begynne å interessere oss for velgerne. Det har vi gjort før, det var ganske vellykket. -Politikk
vi-må-begynne-å-interessere-oss-for-velgerne-det-har-vi-gjort-før-det-var-ganske-vellykket
Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet. -Lidelse
riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet