Det vanskeligste å forstå her i verden er inntekstsskatten.


det-vanskeligste-å-forstå-her-i-verden-er-inntekstsskatten
skattdetvanskeligsteforståherverdenerinntekstsskattendet vanskeligstevanskeligste åå forståforstå herher ii verdenverden erer inntekstsskattendet vanskeligste åvanskeligste å forståå forstå herforstå her iher i verdeni verden erverden er inntekstsskattendet vanskeligste å forståvanskeligste å forstå herå forstå her iforstå her i verdenher i verden eri verden er inntekstsskattendet vanskeligste å forstå hervanskeligste å forstå her iå forstå her i verdenforstå her i verden erher i verden er inntekstsskatten

Noe av det vanskeligste som foreldre i det hele tatt kommer ut for, er å få et barn til å forstå at «Nei» er en fullstendig setning. -Ukjent
noe-av-det-vanskeligste-som-foreldre-i-det-hele-tatt-kommer-ut-for-er-å-få-et-barn-til-å-forstå-at-nei-er-fullstendig-setning
En fordom er det letteste i verden å skaffe seg, og det vanskeligste å bli kvitt. -Ukjent
en-fordom-er-det-letteste-i-verden-å-skaffe-seg-og-det-vanskeligste-å-bli-kvitt
Jeg er så glad du er her. Det hjelper meg å forstå hvor vakker verden er. -Ukjent
jeg-er-så-glad-du-er-her-det-hjelper-meg-å-forstå-hvor-vakker-verden-er
Noe av det vanskeligste her i verden er å lage en god kopp te. I virkeligheten er te jo bare vann med litt te i - det synes å være ytterst liketil - men det er det langt fra. -Te
noe-av-det-vanskeligste-her-i-verden-er-å-lage-god-kopp-te-i-virkeligheten-er-te-jo-bare-vann-med-litt-te-i-det-synes-å-være-ytterst-liketil
Nei er det vanskeligste svaret i verden, og nettopp derfor er det også det kjærligste, og det som krever mest omtanke, mest engasjement, mest ærlighet og størst mot. -Jesper Juul
nei-er-det-vanskeligste-svaret-i-verden-og-nettopp-derfor-er-det-også-det-kjærligste-og-det-som-krever-mest-omtanke-mest-engasjement-mest-ærlighet
Å forstå verden er å stille seg i en bestemt avstand til den. -Karl Ove Knausgård
Å-forstå-verden-er-å-stille-seg-i-bestemt-avstand-til-den