Det uopprettelige ser vi først når - Når - ? Når vi døde vågner. Ja, hva ser vi så egentlig? Vi ser at vi aldri har levet.


det-uopprettelige-vi-først-når-når-når-vi-dø-vågner-ja-hva-vi-så-egentlig-vi-at-vi-aldri-har-levet
henrik ibsendetuoppretteligeviførstnårnårdødevågnerjahvaegentligviataldriharlevetdet uoppretteligeuopprettelige serser vivi førstførst nårnårnårnårnårnår vivi dødedøde vågnerhva serser vivi såså egentligvi serser atat vivi aldrialdri harhar levetdet uopprettelige seruopprettelige ser viser vi førstvi først nårførst nårnårnår vinår vi dødevi døde vågnerhva ser viser vi såvi så egentligvi ser atser at viat vi aldrivi aldri haraldri har levetdet uopprettelige ser viuopprettelige ser vi førstser vi først nårvi først nårnår vi dødenår vi døde vågnerhva ser vi såser vi så egentligvi ser at viser at vi aldriat vi aldri harvi aldri har levetdet uopprettelige ser vi førstuopprettelige ser vi først nårser vi først nårnår vi døde vågnerhva ser vi så egentligvi ser at vi aldriser at vi aldri harat vi aldri har levet

Når en mann reiser seg for å tale, lytter folk, og så ser de. Når en kvinne reiser seg, ser de, og hvis de liker det de ser, lytter de. -Tale
når-mann-reiser-seg-for-å-tale-lytter-folk-og-så-når-kvinne-reiser-seg-og-hvis-liker-det-lytter
Ho ser i spegelen korleis ansiktet er endra. Ho ser fødslar, død og foreldrekonferansar. Ser ho nøye nok etter, ser ho at ho er forelska. -Frode Grytten
ho-i-spegelen-korleis-ansiktet-er-endra-ho-fødslar-død-og-foreldrekonferansar-ser-ho-nøye-nok-etter-ho-at-ho-er-forelska
En mann er i ferd med å bli gammel når han ser på menyen før han ser på serveringsdamen. -Ukjent
en-mann-er-i-ferd-med-å-bli-gammel-når-han-på-menyen-før-han-på-serveringsdamen
Noe mykner, noe springer fram, når jeg ser inn i øynene til en søster og ser et hjerte som forstår. -Søster
noe-mykner-noe-springer-fram-når-jeg-inn-i-øynene-til-søster-og-et-hjerte-som-forstår
Jeg ser på de blodige asper, jeg ser på den gule bjerk. De svever så lett som soler, når dagen er høy og sterk. -Nils Collett Vogt
jeg-på-blodige-asper-jeg-på-den-gule-bjerk-de-svever-så-lett-som-soler-når-dagen-er-høy-og-sterk