Det umulige kan ikke ha skjedd, derfor må det umulige være mulig, tross alt.


det-umulige-kan-ikke-skjedd-derfor-må-det-umulige-være-mulig-tross-alt
mulig og umuligdetumuligekanikkeskjeddderfordetværemuligtrossaltdet umuligeumulige kankan ikkeikke haha skjeddmå detdet umuligeumulige værevære muligtross altdet umulige kanumulige kan ikkekan ikke haikke ha skjeddderfor må detmå det umuligedet umulige væreumulige være muligdet umulige kan ikkeumulige kan ikke hakan ikke ha skjeddderfor må det umuligemå det umulige væredet umulige være muligdet umulige kan ikke haumulige kan ikke ha skjeddderfor må det umulige væremå det umulige være mulig

Alt er mulig. Det umulige tar bare litt lenger tid. -Ukjent
alt-er-mulig-det-umulige-tar-bare-litt-lenger-tid
Begynn! Bare på den måten kan det umulige bli mulig. -Thomas Carlyle
begynn-bare-på-den-måten-kan-det-umulige-bli-mulig
Morskjærlighet er drivstoffet som gjør det mulig for et vanlig menneske å gjøre det umulige. -Morskjærlighet
morskjærlighet-er-drivstoffet-som-gjør-det-mulig-for-et-vanlig-menneske-å-gjøre-det-umulige
Som mor er min jobb å gjøre det som er mulig, og stole på at Gud tar seg av det umulige. -Mor
som-mor-er-min-jobb-å-gjøre-det-som-er-mulig-og-stole-på-at-gud-tar-seg-av-det-umulige
Livet er lettere enn du tror. Alt som kreves, er at du aksepterer det umulige, klarer deg uten det uunnværlige og utholder det uholdbare. -Livet
livet-er-lettere-enn-du-tror-alt-som-kreves-er-at-du-aksepterer-det-umulige-klarer-deg-uten-det-uunnværlige-og-utholder-det-uholdbare
Ikke ønsk deg det umulige. -Ønske
ikke-ønsk-deg-det-umulige