Det som kan hevdes uten bevis, kan også avvises uten bevis.


det-som-kan-hevdes-uten-bevis-kan-også-avvises-uten-bevis
christopher hitchensdetsomkanhevdesutenbevisogsåavvisesbevisdet somsom kankan hevdeshevdes utenuten beviskan ogsåogså avvisesavvises utenuten bevisdet som kansom kan hevdeskan hevdes utenhevdes uten beviskan også avvisesogså avvises utenavvises uten bevisdet som kan hevdessom kan hevdes utenkan hevdes uten beviskan også avvises utenogså avvises uten bevisdet som kan hevdes utensom kan hevdes uten beviskan også avvises uten bevis

Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Sjanse er ord uten mening, ingenting kan forekomme uten årsak. -Voltaire
sjanse-er-ord-uten-mening-ingenting-kan-forekomme-uten-årsak
... det er mulig å leve uten såpe og tannpasta, men man kan ikke leve uten håp. -Cecilia Samartin
det-er-mulig-å-leve-uten-såpe-og-tannpasta-men-man-kan-ikke-leve-uten-håp
Vekst er det eneste bevis på liv. -Vokse
vekst-er-det-eneste-bevis-på-liv