Det som er vakkert ved et langt forhold, er følelsen av at vi er i den samme filmen.


det-som-er-vakkert-ved-et-langt-forhold-er-følelsen-av-at-vi-er-i-den-samme-filmen
parforholddetsomervakkertvedetlangtforholdfølelsenavatvidensammefilmendet somsom erer vakkertvakkert vedved etet langtlangt forholder følelsenfølelsen avav atat vivi erer ii denden sammesamme filmendet som ersom er vakkerter vakkert vedvakkert ved etved et langtet langt forholder følelsen avfølelsen av atav at viat vi ervi er ier i deni den sammeden samme filmendet som er vakkertsom er vakkert veder vakkert ved etvakkert ved et langtved et langt forholder følelsen av atfølelsen av at viav at vi erat vi er ivi er i dener i den sammei den samme filmendet som er vakkert vedsom er vakkert ved eter vakkert ved et langtvakkert ved et langt forholder følelsen av at vifølelsen av at vi erav at vi er iat vi er i denvi er i den sammeer i den samme filmen

Seier ved hjelp av vold er det samme som nederlag, for den er kortvarig. -Seier
seier-ved-hjelp-av-vold-er-det-samme-som-nederlag-for-den-er-kortvarig
Den som heftig unnskylder sine feil gjør ofte med sin utflukt feilen verre slik bøter på den minste lille rift vil skjemme buksa ved å skjule skaden langt mer enn skaden selv før den ble bøtet. -William Shakespeare
den-som-heftig-unnskylder-sine-feil-gjør-ofte-med-utflukt-feilen-verre-slik-bøter-på-den-minste-lille-rift-vil-skjemme-buksa-ved-å-skjule-skaden
Det finnes ikke de forhold mennesket ikke kan venne seg til, særlig hvis det ser at alle rundt lever på akkurat samme måten. -Leo Tolstoj
det-finnes-ikke-forhold-mennesket-ikke-kan-venne-seg-til-særlig-hvis-det-at-alle-rundt-lever-på-akkurat-samme-måten