Det som er tidløst og evig i kunsten, er alltid moderne.


det-som-er-tidløst-og-evig-i-kunsten-er-alltid-moderne
kunstdetsomertidløstogevigkunstenalltidmodernedet somsom erer tidløsttidløst ogog evigevig ii kunstener alltidalltid modernedet som ersom er tidløster tidløst ogtidløst og evigog evig ievig i kunstener alltid modernedet som er tidløstsom er tidløst oger tidløst og evigtidløst og evig iog evig i kunstendet som er tidløst ogsom er tidløst og eviger tidløst og evig itidløst og evig i kunsten

De gode forfatterne skriver på en måte som kan bli moderne, de middelmådige slik som var moderne og de dårlige slik som er moderne. -Forfatter
de-gode-forfatterne-skriver-på-måte-som-kan-bli-moderne-middelmådige-slik-som-var-moderne-og-dårlige-slik-som-er-moderne
Det moderne er alltid gammeldags. -Geirr Tveitt
det-moderne-er-alltid-gammeldags
Og jeg vil hevde at mens enkelte fremragende moderne forfattere kan være utviklende, så vil moderne litteratur som helhet virke nedbrytende. -Litteratur
og-jeg-vil-hevde-at-mens-enkelte-fremragende-moderne-forfattere-kan-være-utviklende-så-vil-moderne-litteratur-som-helhet-virke-nedbrytende
Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. -Mulighet
skulle-jeg-ønske-meg-noe-da-ville-jeg-ikke-ønske-meg-rikdom-eller-makt-men-mulighetenes-lidenskap-det-øye-som-overalt-evig-ungt-evig-brennende