Det som blir skrevet uten anstrengelse, blir som regel lest uten glede.


det-som-blir-skrevet-uten-anstrengelse-blir-som-regel-lest-uten-glede
skrivedetsomblirskrevetutenanstrengelseregellestglededet somsom blirblir skrevetskrevet utenuten anstrengelseblir somsom regelregel lestlest utenuten glededet som blirsom blir skrevetblir skrevet utenskrevet uten anstrengelseblir som regelsom regel lestregel lest utenlest uten glededet som blir skrevetsom blir skrevet utenblir skrevet uten anstrengelseblir som regel lestsom regel lest utenregel lest uten glededet som blir skrevet utensom blir skrevet uten anstrengelseblir som regel lest utensom regel lest uten glede

Den som søker en venn uten feil, blir uten noen. -Venn
den-som-søker-venn-uten-feil-blir-uten-noen
Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke. -Fred
det-kan-finnes-fred-uten-glede-og-glede-uten-fred-men-to-sammen-skaper-lykke
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
En mann som preker moral, er som regel en hykler, og de kvinnene som gjør det, er uten unntak stygge. -Oscar Wilde
en-mann-som-preker-moral-er-som-regel-hykler-og-kvinnene-som-gjør-det-er-uten-unntak-stygge
Av alt levende er mennesket det eneste som drikker uten å være tørst, spiser uten å være sulten - og snakker uten å ha noe å si. -Menneske
av-alt-levende-er-mennesket-det-eneste-som-drikker-uten-å-være-tørst-spiser-uten-å-være-sulten-og-snakker-uten-å-noe-å
Å skape uten å gi det videre er like meningsløst som å tale uten at noen hører på. -Skape
Å-skape-uten-å-gi-det-videre-er-like-meningsløst-som-å-tale-uten-at-noen-hører-på