Det skulle vært unødvendig å kjempe. Man skulle bare fått puste på sitt eget språk.


det-skulle-vært-ødvendig-å-kjempe-man-skulle-bare-fått-puste-på-sitt-eget-språk
identitetdetskulleværtunødvendigkjempemanbarefåttpustesittegetspråkdet skulleskulle værtvært unødvendigunødvendig åå kjempeman skulleskulle barebare fåttfått pustepuste påpå sittsitt egeteget språkdet skulle værtskulle vært unødvendigvært unødvendig åunødvendig å kjempeman skulle bareskulle bare fåttbare fått pustefått puste påpuste på sittpå sitt egetsitt eget språkdet skulle vært unødvendigskulle vært unødvendig åvært unødvendig å kjempeman skulle bare fåttskulle bare fått pustebare fått puste påfått puste på sittpuste på sitt egetpå sitt eget språkdet skulle vært unødvendig åskulle vært unødvendig å kjempeman skulle bare fått pusteskulle bare fått puste påbare fått puste på sittfått puste på sitt egetpuste på sitt eget språk

I dag skulle jeg egentlig ikke ha vært her, jeg skulle vært hjemme med sjuk undulat. -TV-serie: Kongsvik videregående
i-dag-skulle-jeg-egentlig-ikke-vært-her-jeg-skulle-vært-hjemme-med-sjuk-undulat
Matematikere er som franskmenn. Snakker man til dem, oversetter de det til sitt eget språk, og så er det straks noe helt annet. -Johann Wolfgang von Goethe
matematikere-er-som-franskmenn-snakker-man-til-dem-oversetter-det-til-sitt-eget-språk-og-så-er-det-straks-noe-helt-annet
Hvis man skulle finne ordet engel i en ordbok, så skulle det være bilde av deg og en lydfil med din stemme ved siden av. -Adil Khan
hvis-man-skulle-finne-ordet-engel-i-ordbok-så-skulle-det-være-bilde-av-deg-og-lydfil-med-din-stemme-ved-siden-av
Mange menn skulle gjerne vært gift - bare ikke tjuefire timer i døgnet. -Ursula Herking
mange-menn-skulle-gjerne-vært-gift-bare-ikke-tjuefire-timer-i-døgnet
Norge skulle vært stengt mellom 1. oktober og 1. april. Jeg tror at menneskene bare bor i dette landet fordi de kjenner noen her. -Norge og nordmenn
norge-skulle-vært-stengt-mellom-1-oktober-og-1-april-jeg-tror-at-menneskene-bare-bor-i-dette-landet-fordi-kjenner-noen-her