Det skal kultur til for å være gift - det skal visdom til for å greie et ekteskap.


det-skal-kultur-til-for-å-være-gift-det-skal-visdom-til-for-å-greie-et-ekteskap
karen grude kohtdetskalkulturtilforværegiftdetvisdomgreieetekteskapdet skalskal kulturkultur tiltil forå værevære giftgiftdetdet skalskal visdomvisdom tiltil forå greiegreie etet ekteskapdet skal kulturskal kultur tilkultur til fortil for åfor å væreå være giftvære giftdet skaldet skal visdomskal visdom tilvisdom til fortil for åfor å greieå greie etgreie et ekteskapdet skal kultur tilskal kultur til forkultur til for åtil for å værefor å være giftå være giftdet skal visdomdet skal visdom tilskal visdom til forvisdom til for åtil for å greiefor å greie etå greie et ekteskapdet skal kultur til forskal kultur til for åkultur til for å væretil for å være giftfor å være giftdet skal visdom tildet skal visdom til forskal visdom til for åvisdom til for å greietil for å greie etfor å greie et ekteskap

Alvor i kirken, det får så være. Men når vielsen er over, skal det være en virvlende drøm omkring bruden. Et bryllup skal være kongelig og fantastisk. -Victor Hugo
alvor-i-kirken-det-får-så-være-men-når-vielsen-er-over-skal-det-være-virvlende-drøm-omkring-bruden-et-bryllup-skal-være-kongelig-og
En mann bruker tjuefem år på å venne seg til å være gift. Utrolig at kvinner har tålmodighet til å vente på det. -Jane Thornton
en-mann-bruker-tjuefem-år-på-å-venne-seg-til-å-være-gift-utrolig-at-kvinner-har-tålmodighet-til-å-vente-på-det
Jeg har ennå til gode å høre en mann be om råd om hvordan han skal klare å kombinere ekteskap med yrkesliv. -Gloria Steinem
jeg-har-ennå-til-gode-å-høre-mann-be-om-råd-om-hvordan-han-skal-klare-å-kombinere-ekteskap-med-yrkesliv
Det finnes optimister som gleder seg til at det skal bli vinter, slik at de kan begynne å glede seg til at det skal bli sommer. -Frejlif Olsen
det-finnes-optimister-som-gleder-seg-til-at-det-skal-bli-vinter-slik-at-kan-begynne-å-glede-seg-til-at-det-skal-bli-sommer
Jeg har aldri skjønt hvorfor man for enhver pris skal være gift. -Ingunn Yssen
jeg-har-aldri-skjønt-hvorfor-man-for-enhver-pris-skal-være-gift