Det sies at kjærligheten tar forstanden fra den som har den, og gir den til dem som ikke har noen.


det-sies-at-kjærligheten-tar-forstanden-fra-den-som-har-den-og-gir-den-til-dem-som-ikke-har-noen
kjærlighet - virkningdetsiesatkjærlighetentarforstandenfradensomhardenoggirtildemikkenoendet siessies atat kjærlighetenkjærligheten tartar forstandenforstanden frafra denden somsom harhar denog girgir denden tiltil demdem somsom ikkeikke harhar noendet sies atsies at kjærlighetenat kjærligheten tarkjærligheten tar forstandentar forstanden fraforstanden fra denfra den somden som harsom har denog gir dengir den tilden til demtil dem somdem som ikkesom ikke harikke har noendet sies at kjærlighetensies at kjærligheten tarat kjærligheten tar forstandenkjærligheten tar forstanden fratar forstanden fra denforstanden fra den somfra den som harden som har denog gir den tilgir den til demden til dem somtil dem som ikkedem som ikke harsom ikke har noendet sies at kjærligheten tarsies at kjærligheten tar forstandenat kjærligheten tar forstanden frakjærligheten tar forstanden fra dentar forstanden fra den somforstanden fra den som harfra den som har denog gir den til demgir den til dem somden til dem som ikketil dem som ikke hardem som ikke har noen

Kjærligheten er dyp som havet. Jo mer den gir, jo mer har den i behold. -William Shakespeare
kjærligheten-er-dyp-som-havet-jo-mer-den-gir-jo-mer-har-den-i-behold
Selvmord tar ikke bort smerten, men gir den til noen andre. -Ukjent
selvmord-tar-ikke-bort-smerten-men-gir-den-til-noen-andre
Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller
Vi forstår ikke hva vi har før det er borte. Sånn er det med friheten. Den er som luft. Når du har den, legger du ikke merke til den. -Boris Jeltsin
vi-forstår-ikke-hva-vi-har-før-det-er-borte-sånn-er-det-med-friheten-den-er-som-luft-når-du-har-den-legger-du-ikke-merke-til-den