Det samme fremskritt består i at man holder øye med det stedet hvor man kan bli stående.


det-samme-fremskritt-består-i-at-man-holder-øye-med-det-stedet-hvor-man-kan-bli-stående
fremskrittdetsammefremskrittbeståratmanholderøyemeddetstedethvorkanbliståendedet sammesamme fremskrittfremskritt bestårbestår ii atat manman holderholder øyeøye medmed detdet stedetstedet hvorman kankan blibli ståendedet samme fremskrittsamme fremskritt bestårfremskritt består ibestår i ati at manat man holderman holder øyeholder øye medøye med detmed det stedetdet stedet hvorstedet hvor manhvor man kanman kan blikan bli ståendedet samme fremskritt bestårsamme fremskritt består ifremskritt består i atbestår i at mani at man holderat man holder øyeman holder øye medholder øye med detøye med det stedetmed det stedet hvordet stedet hvor manstedet hvor man kanhvor man kan bliman kan bli ståendedet samme fremskritt består isamme fremskritt består i atfremskritt består i at manbestår i at man holderi at man holder øyeat man holder øye medman holder øye med detholder øye med det stedetøye med det stedet hvormed det stedet hvor mandet stedet hvor man kanstedet hvor man kan blihvor man kan bli stående

Kanskje må man bli svært gammel før man lærer å bli underholdt i stedet for sjokkert. -Robert Browning
kanskje-må-man-bli-svært-gammel-før-man-lærer-å-bli-underholdt-i-stedet-for-sjokkert
Å lede innebærer for meg å gå forrest og dermed vise retningen, og en retning kan ikke være å bli stående på ett sted, selv om stedet er godt. -Ledelse
Å-lede-innebærer-for-meg-å-gå-forrest-og-dermed-vise-retningen-og-retning-kan-ikke-være-å-bli-stående-på-ett-sted-selv-om-stedet-er-godt
Man kan bli så tolerant at man utsletter seg selv. Man kan bli så god at man nesten blir slem. -Toleranse
man-kan-bli-så-tolerant-at-man-utsletter-seg-selv-man-kan-bli-så-god-at-man-nesten-blir-slem
Det fins perioder hvor jeg kjenner at jeg er forsynt, at jeg er mett, at det holder. Og når man er mett, setter man seg ikke til bords og spiser. Da går man ifra bordet. Det tror jeg er viktig. -Medgang og motgang
det-fins-perioder-hvor-jeg-kjenner-at-jeg-er-forsynt-at-jeg-er-mett-at-det-holder-og-når-man-er-mett-setter-man-seg-ikke-til-bords-og-spiser-da
Hos oss kaller man det fremskritt bare man ikke faller når man går bakover. -Rudolf Rolfs
hos-oss-kaller-man-det-fremskritt-bare-man-ikke-faller-når-man-går-bakover
Det er grenser for hvor lykkelig man kan bli på en skala fra 1 - 10. -Per Larsen
det-er-grenser-for-hvor-lykkelig-man-kan-bli-på-skala-fra-1-10