Det motsatte av å snakke er ikke å lytte. Det motsatte av å snakke er å vente.


det-motsatte-av-å-snakke-er-ikke-å-lytte-det-motsatte-av-å-snakke-er-å-vente
fran lebowitzdetmotsatteavsnakkeerikkelytteventedet motsattemotsatte avav åå snakkesnakke erer ikkeikke åå lyttedet motsattemotsatte avav åå snakkesnakke erer åå ventedet motsatte avmotsatte av åav å snakkeå snakke ersnakke er ikkeer ikke åikke å lyttedet motsatte avmotsatte av åav å snakkeå snakke ersnakke er åer å ventedet motsatte av åmotsatte av å snakkeav å snakke erå snakke er ikkesnakke er ikke åer ikke å lyttedet motsatte av åmotsatte av å snakkeav å snakke erå snakke er åsnakke er å ventedet motsatte av å snakkemotsatte av å snakke erav å snakke er ikkeå snakke er ikke åsnakke er ikke å lyttedet motsatte av å snakkemotsatte av å snakke erav å snakke er åå snakke er å vente

Man skal ikke snakke om sin lykke, ulykken kan stå og lytte. -August Strindberg
man-skal-ikke-snakke-om-lykke-ulykken-kan-stå-og-lytte
Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler. -Veltalenhet
prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler
En egoist er en som insisterer på å snakke om seg selv når du vil snakke om deg. -Ukjent
en-egoist-er-som-insisterer-på-å-snakke-om-seg-selv-når-du-vil-snakke-om-deg
Politiske ledere mener ikke alltid det motsatte av hva de sier. -Politiker
politiske-ledere-mener-ikke-alltid-det-motsatte-av-hva-sier
Det er i politikk som i kunst: Det motsatte av godt er ikke ondt, men velment. -Politikk
det-er-i-politikk-som-i-kunst-det-motsatte-av-godt-er-ikke-ondt-men-velment
Det motsatte av ensomhet er ikke fellesskap. Det er intimitet. -Ensomhet
det-motsatte-av-ensomhet-er-ikke-fellesskap-det-er-intimitet