Det man betror en mann, går inn det ene øret og ut det andre. Det man betror en kvinne, går inn begge ører og ut gjennom munnen.


det-man-betror-mann-går-inn-det-ene-øret-og-ut-det-andre-det-man-betror-kvinne-går-inn-begge-ører-og-ut-gjennom-munnen
ukjentdetmanbetrormanngårinndeteneøretogutandrekvinnebeggeørergjennommunnendet manman betroren manngår inninn detdet eneene øretøret ogog utut detdet manman betroren kvinnegår inninn beggebegge ørerører ogog utut gjennomgjennom munnendet man betrorman betror enbetror en manngår inn detinn det enedet ene øretene øret ogøret og utog ut detut det andredet man betrorman betror enbetror en kvinnegår inn beggeinn begge ørerbegge ører ogører og utog ut gjennomut gjennom munnendet man betror enman betror en manngår inn det eneinn det ene øretdet ene øret ogene øret og utøret og ut detog ut det andredet man betror enman betror en kvinnegår inn begge ørerinn begge ører ogbegge ører og utører og ut gjennomog ut gjennom munnendet man betror en manngår inn det ene øretinn det ene øret ogdet ene øret og utene øret og ut detøret og ut det andredet man betror en kvinnegår inn begge ører oginn begge ører og utbegge ører og ut gjennomører og ut gjennom munnen

En god poplåt skal gå inn det ene øret og ut gjennom munnen. -Musikk
en-god-poplåt-skal-gå-inn-det-ene-øret-og-ut-gjennom-munnen
Det som går ut av din munn, går inn i andres ører. -Sladder og rykter
det-som-går-ut-av-din-munn-går-inn-i-andres-ører
Det å ta makt er tøffere for en kvinne enn for en mann. Fordi en mann går inn i et etablert system, mens en kvinne bryter med det. -Gerd-Liv Valla
det-å-ta-makt-er-tøffere-for-kvinne-enn-for-mann-fordi-mann-går-inn-i-et-etablert-system-mens-kvinne-bryter-med-det
Et nyttårsforsett er noe som går inn det ene året og ut det andre. -Ukjent
et-nyttårsforsett-er-noe-som-går-inn-det-ene-året-og-ut-det-andre
Der kjærligheten gløtter inn gjennom vinduet, går ulykken ut gjennom døren. -Kjærlighet
der-kjærligheten-gløtter-inn-gjennom-vinduet-går-ulykken-ut-gjennom-døren
En mann kan skrive når som helst, hvis han virkelig går inn for det. -Skrive
en-mann-kan-skrive-når-som-helst-hvis-han-virkelig-går-inn-for-det