Det må være lov å være menneske.


det-må-være-lov-å-være-menneske
menneskedetværelovmenneskedet måmå værevære lovlov åå værevære menneskedet må væremå være lovvære lov ålov å væreå være menneskedet må være lovmå være lov åvære lov å værelov å være menneskedet må være lov åmå være lov å værevære lov å være menneske

Jo lenger et menneske får lov til å være barn, jo eldre blir det. -Novalis
jo-lenger-et-menneske-får-lov-til-å-være-barn-jo-eldre-blir-det
Nei, en politiker, dvs. en trykt bruksanvisning omkring et prinsipp. - Jeg vil nok heller få lov til å være menneske. -Politiker
nei-politiker-dvs-trykt-bruksanvisning-omkring-et-prinsipp-jeg-vil-nok-heller-få-lov-til-å-være-menneske
Det må være lov å la være å gå ut en søndag. -Turgåing
det-må-være-lov-å-være-å-gå-ut-søndag
Når du endelig aksepterer at det er OK ikke å ha alle svarene, og OK ikke å være perfekt, da skjønner du at det å være forvirret er en naturlig del av det å være menneske. -Winona Ryder
når-du-endelig-aksepterer-at-det-er-ok-ikke-å-alle-svarene-og-ok-ikke-å-være-perfekt-da-skjønner-du-at-det-å-være-forvirret-er-naturlig-del
Man kan ikke være ung hele tiden, men man har lov til alltid å være barn. -Ungdom
man-kan-ikke-være-ung-hele-tiden-men-man-har-lov-til-alltid-å-være-barn
Det å være menneske er å være under ansvar. -Sigurd Opdahl
det-å-være-menneske-er-å-være-under-ansvar