Det må innrømmes at vi engelskmenn har sex på hjernen, et svært utilfredsstillende sted å ha det.


det-må-innrømmes-at-vi-engelskmenn-har-sex-på-hjernen-et-svært-utilfredsstillende-sted-å-det
thomas muggeridgedetinnrømmesatviengelskmennharsexhjernenetsværtutilfredsstillendesteddetdet måmå innrømmesinnrømmes atat vivi engelskmennengelskmenn harhar sexsex påpå hjernenet sværtsvært utilfredsstillendeutilfredsstillende stedsted åha detdet må innrømmesmå innrømmes atinnrømmes at viat vi engelskmennvi engelskmenn harengelskmenn har sexhar sex påsex på hjernenet svært utilfredsstillendesvært utilfredsstillende stedutilfredsstillende sted åsted å haå ha detdet må innrømmes atmå innrømmes at viinnrømmes at vi engelskmennat vi engelskmenn harvi engelskmenn har sexengelskmenn har sex påhar sex på hjernenet svært utilfredsstillende stedsvært utilfredsstillende sted åutilfredsstillende sted å hasted å ha detdet må innrømmes at vimå innrømmes at vi engelskmenninnrømmes at vi engelskmenn harat vi engelskmenn har sexvi engelskmenn har sex påengelskmenn har sex på hjernenet svært utilfredsstillende sted åsvært utilfredsstillende sted å hautilfredsstillende sted å ha det

Helvete er et sted hvor engelskmenn lager mat, italienere dirigerer trafikken og tyskere lager underholdningsprogrammene. -Robert Lembke
helvete-er-et-sted-hvor-engelskmenn-lager-mat-italienere-dirigerer-trafikken-og-tyskere-lager-underholdningsprogrammene
Jeg har alltid hatt tro på sex. Sex er naturlig. Og det som er naturlig, er ikke uanstendig. -Mae West
jeg-har-alltid-hatt-tro-på-sex-sex-er-naturlig-og-det-som-er-naturlig-er-ikke-uanstendig
Kvinner trenger en unnskyldning for å ha sex, menn trenger et sted. -Sex og erotikk
kvinner-trenger-unnskyldning-for-å-sex-menn-trenger-et-sted
Et sted er ikke et sted før et menneske har vært der. Et menneske er ikke et menneske før det har et sted. -Menneske
et-sted-er-ikke-et-sted-før-et-menneske-har-vært-der-et-menneske-er-ikke-et-menneske-før-det-har-et-sted
Nesten alle politikere som har drevet det til noe, har et eller annet sted et skjelett i skapet. Det gjelder å forhindre at knoklene skrangler. -Politiker
nesten-alle-politikere-som-har-drevet-det-til-noe-har-et-eller-annet-sted-et-skjelett-i-skapet-det-gjelder-å-forhindre-at-knoklene-skrangler