Det ligger vekst i store minner.


det-ligger-vekst-i-store-minner
henrik ibsendetliggervekststoreminnerdet liggerligger vekstvekst ii storestore minnerdet ligger vekstligger vekst ivekst i storei store minnerdet ligger vekst iligger vekst i storevekst i store minnerdet ligger vekst i storeligger vekst i store minner

Tåken ligger på fjellene, myggen ligger i dalen, krokodillen ligger i vannet, og plikten ligger på den som styrer. -Styre
tåken-ligger-på-fjellene-myggen-ligger-i-dalen-krokodillen-ligger-i-vannet-og-plikten-ligger-på-den-som-styrer
Jeg er overbevist om at livets store hemmeligheter ligger i fordøyelsen. -Sydney Smith
jeg-er-overbevist-om-at-livets-store-hemmeligheter-ligger-i-fordøyelsen
Den eneste fordelen med å eie de store verkene i litteraturen, ligger i det de kan hjelpe oss til å bli. -George Santayana
den-eneste-fordelen-med-å-eie-store-verkene-i-litteraturen-ligger-i-det-kan-hjelpe-oss-til-å-bli
Vekst er det eneste bevis på liv. -Vokse
vekst-er-det-eneste-bevis-på-liv
Jeg tviler ikke på fremtiden, jeg frykter ikke det som ligger foran. For våre problemer er store, men vårt hjerte er større. -George H. W. Bush
jeg-tviler-ikke-på-fremtiden-jeg-frykter-ikke-det-som-ligger-foran-for-våre-problemer-er-store-men-vårt-hjerte-er-større
Eventyret ligger ikke utenfor mennesket, det ligger inni. -Eventyr
eventyret-ligger-ikke-utenfor-mennesket-det-ligger-inni