Det kommer i drømmen som tidligere var i tanken.


det-kommer-i-drømmen-som-tidligere-var-i-tanken
drømdetkommerdrømmensomtidligerevartankendet kommerkommer ii drømmendrømmen somsom tidligeretidligere varvar ii tankendet kommer ikommer i drømmeni drømmen somdrømmen som tidligeresom tidligere vartidligere var ivar i tankendet kommer i drømmenkommer i drømmen somi drømmen som tidligeredrømmen som tidligere varsom tidligere var itidligere var i tankendet kommer i drømmen somkommer i drømmen som tidligerei drømmen som tidligere vardrømmen som tidligere var isom tidligere var i tanken

Og er det ikke tanken bak som teller, nei, det er det ikke, for hvordan skal noen kunne vite hva som er tanken bak, hvis den ikke kommer til syne? -Lars Saabye Christensen
og-er-det-ikke-tanken-bak-som-teller-nei-det-er-det-ikke-for-hvordan-skal-noen-kunne-vite-hva-som-er-tanken-bak-hvis-den-ikke-kommer-til-syne
Det var da jenten’ var penest og drømmen min hette Else og vi var kjærester, liksom. -Einar Skjæraasen
det-var-da-jenten-var-penest-og-drømmen-min-hette-else-og-vi-var-kjærester-liksom
Du er gammel når du av to onder velger det som gjør at du kommer tidligere hjem. -Ukjent
du-er-gammel-når-du-av-to-onder-velger-det-som-gjør-at-du-kommer-tidligere-hjem
Vår tid er virkelig en tid for omvurdering av alle verdier. Menneskehetens prosesjon runder et hjørne, og det som tidligere var en retning oppad, blir nå retningen nedover. -Ludwig Wittgenstein
vår-tid-er-virkelig-tid-for-omvurdering-av-alle-verdier-menneskehetens-prosesjon-runder-et-hjørne-og-det-som-tidligere-var-retning-oppad-blir-nå
Alt avhenger av tanken. Tanken er alle tings begynnelse. Med tanken kan man herske. -Leo Tolstoj
alt-avhenger-av-tanken-tanken-er-alle-tings-begynnelse-med-tanken-kan-man-herske