Det kan bli mye kunst av forferdelige opplevelser.


det-kan-bli-mye-kunst-av-forferdelige-opplevelser
kunstdetkanblimyekunstavforferdeligeopplevelserdet kankan blibli myemye kunstkunst avav forferdeligeforferdelige opplevelserdet kan blikan bli myebli mye kunstmye kunst avkunst av forferdeligeav forferdelige opplevelserdet kan bli myekan bli mye kunstbli mye kunst avmye kunst av forferdeligekunst av forferdelige opplevelserdet kan bli mye kunstkan bli mye kunst avbli mye kunst av forferdeligemye kunst av forferdelige opplevelser

All kunst er lek. Når en kunstner slutter å leke, kan han ikke skape kunst. -Kunst
all-kunst-er-lek-når-kunstner-slutter-å-leke-kan-han-ikke-skape-kunst
Kunst er det man ikke kan. Hvis man kunne, var det jo ingen kunst. -Storm P
kunst-er-det-man-ikke-kan-hvis-man-kunne-var-det-jo-ingen-kunst
La meg en gang for alle få slått fast: Å snakke om kunst for kunstens egen skyld, kunst som står over klassene, det er det samme som å kreve en kunst for småborgerlige intelektuelle. -Dag Solstad
la-meg-gang-for-alle-få-slått-fast-Å-snakke-om-kunst-for-kunstens-egen-skyld-kunst-som-står-over-klassene-det-er-det-samme-som-å-kreve-kunst
Det er en kunst å bli menneske. -Menneske
det-er-kunst-å-bli-menneske
Mye glede kan bli drept av oppdragelsespersoner. -Lise Valla
mye-glede-kan-bli-drept-av-oppdragelsespersoner