Det heter den sunne fornuft fordi den ikke smitter.


det-heter-den-sunne-fornuft-fordi-den-ikke-smitter
otto ludwigdetheterdensunnefornuftfordiikkesmitterdet heterheter denden sunnesunne fornuftfornuft fordifordi denden ikkeikke smitterdet heter denheter den sunneden sunne fornuftsunne fornuft fordifornuft fordi denfordi den ikkeden ikke smitterdet heter den sunneheter den sunne fornuftden sunne fornuft fordisunne fornuft fordi denfornuft fordi den ikkefordi den ikke smitterdet heter den sunne fornuftheter den sunne fornuft fordiden sunne fornuft fordi densunne fornuft fordi den ikkefornuft fordi den ikke smitter

Ingenting er mer rettferdig fordelt enn den sunne fornuft - det finnes ikke noen som synes at de trenger mer av den enn de allerede har. -Fornuft
ingenting-er-mer-rettferdig-fordelt-enn-den-sunne-fornuft-det-finnes-ikke-noen-som-synes-at-trenger-mer-av-den-enn-allerede-har
Smaken er geniets sunne fornuft. -Smak
smaken-er-geniets-sunne-fornuft
Å leve er som å elske - all sunn fornuft taler mot det, alle sunne instinkter for det. -Leve
Å-leve-er-som-å-elske-all-sunn-fornuft-taler-mot-det-alle-sunne-instinkter-for-det
Vold smitter som kolera. Dens smitteevne skyldes det skinn av rettferdiggjørelse som gjør den epidemisk. -Vold
vold-smitter-som-kolera-dens-smitteevne-skyldes-det-skinn-av-rettferdiggjørelse-som-gjør-den-epidemisk
Jeg vil ikke lytte til fornuft. Fornuft betyr alltid det en annen har fått å si. -Elizabeth Gaskell
jeg-vil-ikke-lytte-til-fornuft-fornuft-betyr-alltid-det-annen-har-fått-å
En bok er ikke mindre verdifull fordi den er lettlest, og heller ikke er den mer pålitelig om den er gørr. -Ukjent
en-bok-er-ikke-mindre-verdifull-fordi-den-er-lettlest-og-heller-ikke-er-den-mer-pålitelig-om-den-er-gørr