Det gjør ikke noe om du maler dårlig, så lenge du ikke maler dårlig på samme måte som andre.


det-gjør-ikke-noe-om-du-maler-dårlig-så-lenge-du-ikke-maler-dårlig-på-samme-måte-som-andre
george mooredetgjørikkenoeomdumalerdårliglengedårligsammemåtesomandredet gjørgjør ikkeikke noenoe omom dudu malermaler dårligså lengelenge dudu ikkeikke malermaler dårligdårlig påpå sammesamme måtemåte somdet gjør ikkegjør ikke noeikke noe omnoe om duom du malerdu maler dårligså lenge dulenge du ikkedu ikke malerikke maler dårligmaler dårlig pådårlig på sammepå samme måtesamme måte sommåte som andredet gjør ikke noegjør ikke noe omikke noe om dunoe om du malerom du maler dårligså lenge du ikkelenge du ikke malerdu ikke maler dårligikke maler dårlig påmaler dårlig på sammedårlig på samme måtepå samme måte somsamme måte som andredet gjør ikke noe omgjør ikke noe om duikke noe om du malernoe om du maler dårligså lenge du ikke malerlenge du ikke maler dårligdu ikke maler dårlig påikke maler dårlig på sammemaler dårlig på samme måtedårlig på samme måte sompå samme måte som andre

Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlig karakter. -Ukjent
det-finnes-ikke-dårlig-vær-bare-dårlig-karakter
En stakkars maler strever med bare ett eller to bilder gjennom hele livet. Han vrenger og vrir på motivene, men innerst inne er det samme sak det dreier seg om. Kall det gjerne galskap. -Olav Mosebekk
en-stakkars-maler-strever-med-bare-ett-eller-to-bilder-gjennom-hele-livet-han-vrenger-og-vrir-på-motivene-men-innerst-inne-er-det-samme-sak-det
Den som ikke gjør noe for andre, gjør heller ikke noe for seg selv. -Seg selv og andre
den-som-ikke-gjør-noe-for-andre-gjør-heller-ikke-noe-for-seg-selv
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten
Nå skinner sola i vinduskarmen, og katta maler som aldri før. -Alf Prøysen
nå-skinner-sola-i-vinduskarmen-og-katta-maler-som-aldri-før