Det gamle ord beholder sin gyldighet: Ubi onus, ibi sonus: Hvor der er smerte, er der sang.


det-gamle-ord-beholder-gyldighet-ubi-onus-ibi-sonus-hvor-der-er-smerte-er-der-sang
smertedetgamleordbeholdergyldighetubionusibisonushvorderersmertesangdet gamleord beholderbeholder sinsin gyldighetubi onusibi sonusder erer smerteer derder sangdet gamle ordgamle ord beholderord beholder sinbeholder sin gyldighethvor der erder er smerteer der sangdet gamle ord beholdergamle ord beholder sinord beholder sin gyldighethvor der er smertedet gamle ord beholder singamle ord beholder sin gyldighet

Der hvor det er barn, der er den gylne tid. -Barn
der-hvor-det-er-barn-der-er-den-gylne-tid
Et hjem er der, hvor deilig rom for fem er, skjønt der blant fiender tykkes trangt for to. -Henrik Ibsen
et-hjem-er-der-hvor-deilig-rom-for-fem-er-skjønt-der-blant-fiender-tykkes-trangt-for-to
Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Hver kvinne på jorden har blandet sin ånde med rosens duft, har visket, mens leben skalv, de søte ord, de hete ord, som ingen kjenner, ingen uten rosen, der selv er den heteste skjelven. -Sigbjørn Obstfelder
hver-kvinne-på-jorden-har-blandet-ånde-med-rosens-duft-har-visket-mens-leben-skalv-søte-ord-hete-ord-som-ingen-kjenner-ingen-uten-rosen-der-selv
Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der. Dette er hemmeligheten i all hjelpekunst. -Søren Kierkegaard
hvis-det-i-sannhet-skal-lykkes-å-føre-et-menneske-hen-til-et-bestemt-sted-må-man-først-passe-på-å-finne-ham-der-hvor-han-er-og-begynne-der
Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme. -Kamp
hvor-der-ingen-kamp-er-kan-der-heller-ingen-seier-komme