Det går ikke an å være religiøs og gjete geiter, sa kjerringa, det er fanden ta meg sikkert.


det-går-ikke-an-å-være-religiøs-og-gjete-geiter-sa-kjerringa-det-er-fanden-ta-meg-sikkert
begrensningdetgårikkeanværereligiøsoggjetegeitersakjerringadeterfandentamegsikkertdet gårgår ikkeikke anan åå værevære religiøsreligiøs ogog gjetegjete geitersa kjerringadet erer fandenfanden tata megmeg sikkertdet går ikkegår ikke anikke an åan å væreå være religiøsvære religiøs ogreligiøs og gjeteog gjete geiterdet er fandener fanden tafanden ta megta meg sikkertdet går ikke angår ikke an åikke an å værean å være religiøså være religiøs ogvære religiøs og gjetereligiøs og gjete geiterdet er fanden taer fanden ta megfanden ta meg sikkertdet går ikke an ågår ikke an å væreikke an å være religiøsan å være religiøs ogå være religiøs og gjetevære religiøs og gjete geiterdet er fanden ta meger fanden ta meg sikkert

Syng hva fanden dere vil, men jeg synger «Nu falmer skogen», sa kjerringa i juledags gudstjeneste. -Jul
syng-hva-fanden-dere-vil-men-jeg-synger-nu-falmer-skogen-sa-kjerringa-i-juledags-gudstjeneste
Sikkert noen ålreite sauer også, men det ville være feil av meg å skjære en hel gruppering over én kam. -Sau
sikkert-noen-ålreite-sauer-også-men-det-ville-være-feil-av-meg-å-skjære-hel-gruppering-over-én-kam
Jeg synes det er en fordel å ha en mening. Det er ikke sikkert det er helt riktig hele tiden, men stort sett går det jo bra. -Odd Reitan
jeg-synes-det-er-fordel-å-mening-det-er-ikke-sikkert-det-er-helt-riktig-hele-tiden-men-stort-sett-går-det-jo-bra
Det forundrer meg at det ikke går an å velge seg noen få ting å være god på, og så drite litt i resten. -Vigdis Hjorth
det-forundrer-meg-at-det-ikke-går-an-å-velge-seg-noen-få-ting-å-være-god-på-og-så-drite-litt-i-resten
Det skal være sikkert; jeg har mine minner, men jeg foretrekker å beholde dem for meg selv, ellers mange takk. -Minne
det-skal-være-sikkert-jeg-har-mine-minner-men-jeg-foretrekker-å-beholde-dem-for-meg-selv-ellers-mange-takk