Det går fortere å gjøre ting riktig enn å forklare hvorfor man gjorde det galt.


det-går-fortere-å-gjøre-ting-riktig-enn-å-forklare-hvorfor-man-gjorde-det-galt
henry wadsworth longfellowdetgårforteregjøretingriktigennforklarehvorformangjordedetgaltdet gårgår forterefortere åå gjøregjøre tingting riktigriktig ennenn åå forklareforklare hvorforman gjordegjorde detdet galtdet går forteregår fortere åfortere å gjøreå gjøre tinggjøre ting riktigting riktig ennriktig enn åenn å forklareå forklare hvorforforklare hvorfor manhvorfor man gjordeman gjorde detgjorde det galtdet går fortere ågår fortere å gjørefortere å gjøre tingå gjøre ting riktiggjøre ting riktig ennting riktig enn åriktig enn å forklareenn å forklare hvorforå forklare hvorfor manforklare hvorfor man gjordehvorfor man gjorde detman gjorde det galtdet går fortere å gjøregår fortere å gjøre tingfortere å gjøre ting riktigå gjøre ting riktig enngjøre ting riktig enn åting riktig enn å forklareriktig enn å forklare hvorforenn å forklare hvorfor manå forklare hvorfor man gjordeforklare hvorfor man gjorde dethvorfor man gjorde det galt

En utenrikspolitisk ekspert er en som i morgen kan forklare hvorfor det han forutså i går, ikke skjedde i dag. -Ukjent
en-utenrikspolitisk-ekspert-er-som-i-morgen-kan-forklare-hvorfor-det-han-forutså-i-går-ikke-skjedde-i-dag
Om tjue år vil du være mer skuffet over ting du ikke gjorde enn over dem du gjorde. Så kast loss. Seil ut fra den trygge havnen ... Utforsk. Drøm. Oppdag. -Mark Twain
om-tjue-år-vil-du-være-mer-skuffet-over-ting-du-ikke-gjorde-enn-over-dem-du-gjorde-så-kast-loss-seil-ut-fra-den-trygge-havnen-utforsk-drøm
Jeg irriterer meg over feminister som stadig utbasunerer at kvinner er mer intelligente enn menn. Det er selvfølgelig riktig, men man bør ikke gjøre så sort vesen av det, ellers blir det bare en vits. -Anita Loos
jeg-irriterer-meg-over-feminister-som-stadig-utbasunerer-at-kvinner-er-mer-intelligente-enn-menn-det-er-selvfølgelig-riktig-men-man-bør-ikke-gjøre
Det er også helt riktig i følge logikkens lover, selv om det er galt. -August Strindberg
det-er-også-helt-riktig-i-følge-logikkens-lover-selv-om-det-er-galt
Karakter er resultatet av alle de små tingene du var for opptatt til å gjøre i går, men som du likevel gjorde. -Mignon McLaughlin
karakter-er-resultatet-av-alle-små-tingene-du-var-for-opptatt-til-å-gjøre-i-går-men-som-du-likevel-gjorde