Det finnes to steder hvor du kan søke tilflukt fra livets strabaser: musikk og katter.


det-finnes-to-steder-hvor-du-kan-søke-tilflukt-fra-livets-strabaser-musikk-og-katter
albert schweitzerdetfinnestostederhvordukansøketilfluktfralivetsstrabasermusikkogkatterdet finnessteder hvordu kankan søkesøke tilflukttilflukt frafra livetslivets strabasermusikk ogog katterfinnes to stedersteder hvor duhvor du kandu kan søkekan søke tilfluktsøke tilflukt fratilflukt fra livetsfra livets strabasermusikk og katterdet finnes to stederfinnes to steder hvorsteder hvor du kanhvor du kan søkedu kan søke tilfluktkan søke tilflukt frasøke tilflukt fra livetstilflukt fra livets strabaserdet finnes to steder hvorfinnes to steder hvor dusteder hvor du kan søkehvor du kan søke tilfluktdu kan søke tilflukt frakan søke tilflukt fra livetssøke tilflukt fra livets strabaser

Hvis man ikke finner fred i seg selv, er det nytteløst å søke den andre steder. -François de La Rochefoucauld
hvis-man-ikke-finner-fred-i-seg-selv-er-det-nytteløst-å-søke-den-andre-steder
Katter kan med matematisk presisjon beregne nøyaktig hvor de skal sette seg for å være mest mulig i veien. -Katt
katter-kan-med-matematisk-presisjon-beregne-nøyaktig-hvor-skal-sette-seg-for-å-være-mest-mulig-i-veien
Ingen kan si hvor kjærlighet kommer fra og hvor englene bor hen. -Ole Paus
ingen-kan-hvor-kjærlighet-kommer-fra-og-hvor-englene-bor-hen
Det kan sies mye om ny musikk. Det lar seg sikkert hevde at den er ny, men om den også er musikk, kan være mer tvilsomt. -Charles B. Middelthon
det-kan-sies-mye-om-ny-musikk-det-lar-seg-sikkert-hevde-at-den-er-ny-men-om-den-også-er-musikk-kan-være-mer-tvilsomt
Vi må søke vår egen lykke. Ingen har noensinne levd våre liv, så det finnes ingen bruksanvisning. -Linda Olsson
vi-må-søke-vår-egen-lykke-ingen-har-noensinne-levd-våre-liv-så-det-finnes-ingen-bruksanvisning
«Ikke liker katter!» skrek musa med hes, fortvilet stemme. «Ville du likt katter om du var meg?» -Mus og rotter
ikke-liker-katter-skrek-musa-med-hes-fortvilet-stemme-ville-du-likt-katter-om-du-var-meg