Det finnes to slags advokater: de som klistrer julemerker på inkassobrevene, og de som ikke gjør det.


det-finnes-to-slags-advokater-som-klistrer-julemerker-på-inkassobrevene-og-som-ikke-gjør-det
ukjentdetfinnestoslagsadvokatersomklistrerjulemerkerinkassobreveneogikkegjørdetdet finnesslags advokaterde somsom klistrerklistrer julemerkerjulemerker påpå inkassobreveneog dede somsom ikkeikke gjørgjør detfinnes to slagsde som klistrersom klistrer julemerkerklistrer julemerker påjulemerker på inkassobreveneog de somde som ikkesom ikke gjørikke gjør detdet finnes to slagsfinnes to slags advokaterde som klistrer julemerkersom klistrer julemerker påklistrer julemerker på inkassobreveneog de som ikkede som ikke gjørsom ikke gjør detdet finnes to slags advokaterde som klistrer julemerker påsom klistrer julemerker på inkassobreveneog de som ikke gjørde som ikke gjør det

Det finnes to slags mennesker - de som deler alt inn i to grupper, og de som ikke gjør det. -Menneske
det-finnes-to-slags-mennesker-som-deler-alt-inn-i-to-grupper-og-som-ikke-gjør-det
Det finnes to slags mennesker: De som forstår paradokset med Akilles og skilpadden, og de som ikke gjør det. -Matematikk
det-finnes-to-slags-mennesker-de-som-forstår-paradokset-med-akilles-og-skilpadden-og-som-ikke-gjør-det
Det finnes tre slags mennesker i denne verden: de som får ting til å skje, de som ser på at det skjer og de som lurer på hva som skjedde. -Menneske
det-finnes-tre-slags-mennesker-i-denne-verden-som-får-ting-til-å-skje-som-på-at-det-skjer-og-som-lurer-på-hva-som-skjedde
Når alt kommer til alt, er det bare to slags kvinner, de som sminker seg og de som ikke gjør det. -Oscar Wilde
når-alt-kommer-til-alt-er-det-bare-to-slags-kvinner-som-sminker-seg-og-som-ikke-gjør-det
Det finnes to slags uinteresserte mennesker: De som ikke interesserer seg for noen ting - og de som interesserer seg for hva som helst. -Christian Askø Næss
det-finnes-to-slags-uinteresserte-mennesker-de-som-ikke-interesserer-seg-for-noen-ting-og-som-interesserer-seg-for-hva-som-helst
Det finnes knapt noen som ikke gremmes over å ha elsket hverandre når de ikke lenger gjør det. -François de La Rochefoucauld
det-finnes-knapt-noen-som-ikke-gremmes-over-å-elsket-hverandre-når-ikke-lenger-gjør-det