Det finnes ikke vanskelige barn, bare barn som har det vanskelig.


det-finnes-ikke-vanskelige-barn-bare-barn-som-har-det-vanskelig
barndetfinnesikkevanskeligebarnbarebarnsomhardetvanskeligdet finnesfinnes ikkeikke vanskeligevanskelige barnbare barnbarn somsom harhar detdet vanskeligdet finnes ikkefinnes ikke vanskeligeikke vanskelige barnbare barn sombarn som harsom har dethar det vanskeligdet finnes ikke vanskeligefinnes ikke vanskelige barnbare barn som harbarn som har detsom har det vanskeligdet finnes ikke vanskelige barnbare barn som har detbarn som har det vanskelig

Hun oppdaget med fryd at man ikke bare elsker sine barn fordi det er ens egne barn, men på grunn av vennskapet som oppstår mellom dem. -Morskjærlighet
hun-oppdaget-med-fryd-at-man-ikke-bare-elsker-sine-barn-fordi-det-er-ens-egne-barn-men-på-grunn-av-vennskapet-som-oppstår-mellom-dem
Det finnes ikke noe vennskap, ingen kjærlighet, som den en mor har til sitt barn. -Morskjærlighet
det-finnes-ikke-noe-vennskap-ingen-kjærlighet-som-den-mor-har-til-sitt-barn
Barn tenker ikke på fortiden, heller ikke på det som vil komme. De lever i nået, noe vi finner vanskelig. -Barn
barn-tenker-ikke-på-fortiden-heller-ikke-på-det-som-vil-komme-de-lever-i-nået-noe-vi-finner-vanskelig
Får ikke barnet være barn, vil det forbli barn. -Barn
får-ikke-barnet-være-barn-vil-det-forbli-barn