Det finnes ikke noe bryllup der ingen gråter, og ingen begravelse der ingen ler.


det-finnes-ikke-noe-bryllup-der-ingen-gråter-og-ingen-begravelse-der-ingen-ler
bryllupdetfinnesikkenoebryllupderingengråterogbegravelselerdet finnesfinnes ikkeikke noenoe bryllupbryllup derder ingeningen gråterog ingeningen begravelsebegravelse derder ingeningen lerdet finnes ikkefinnes ikke noeikke noe bryllupnoe bryllup derbryllup der ingender ingen gråterog ingen begravelseingen begravelse derbegravelse der ingender ingen lerdet finnes ikke noefinnes ikke noe bryllupikke noe bryllup dernoe bryllup der ingenbryllup der ingen gråterog ingen begravelse deringen begravelse der ingenbegravelse der ingen lerdet finnes ikke noe bryllupfinnes ikke noe bryllup derikke noe bryllup der ingennoe bryllup der ingen gråterog ingen begravelse der ingeningen begravelse der ingen ler

Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme. -Kamp
hvor-der-ingen-kamp-er-kan-der-heller-ingen-seier-komme
Der er ingen tro mellom menneskene mer, ingen kristendom, slik, som skrevet og sagt er; lite gjør de godt, og mindre de ber, og har slett ingen akt for de veldige makter. -Henrik Ibsen
der-er-ingen-tro-mellom-menneskene-mer-ingen-kristendom-slik-som-skrevet-og-sagt-er-lite-gjør-godt-og-mindre-ber-og-har-slett-ingen-akt-for
Ingen går til bunns om de ikke har noe å hente der. -Per Roald
ingen-går-til-bunns-om-ikke-har-noe-å-hente-der
Ikke søk etter fordi - i kjærlighet fins det ingen fordi, ingen grunn, ingen forklaring, ingen løsninger. -Anaïs Nin
ikke-søk-etter-fordi-i-kjærlighet-fins-det-ingen-fordi-ingen-grunn-ingen-forklaring-ingen-løsninger
Kan noe være mer forlatt enn et venteværelse der ingen lenger venter på noen eller noe? -Vente
kan-noe-være-mer-forlatt-enn-et-venteværelse-der-ingen-lenger-venter-på-noen-eller-noe
Ingen maske kan skjule kjærligheten der den er, eller gi inntrykk av den der den ikke er. -François de La Rochefoucauld
ingen-maske-kan-skjule-kjærligheten-der-den-er-eller-gi-inntrykk-av-den-der-den-ikke-er