Det finnes et lite ord som heter: håp, det skjønneste i menneskets språk.


det-finnes-et-lite-ord-som-heter-håp-det-skjønneste-i-menneskets-språk
håpdetfinnesetliteordsomheterhåpdetskjønnestemennesketsspråkdet finnesfinnes etet liteord somsom heterdet skjønnesteskjønneste ii mennesketsmenneskets språkdet finnes etfinnes et liteet lite ordlite ord somord som heterdet skjønneste iskjønneste i mennesketsi menneskets språkdet finnes et litefinnes et lite ordet lite ord somlite ord som heterdet skjønneste i mennesketsskjønneste i menneskets språkdet finnes et lite ordfinnes et lite ord somet lite ord som heterdet skjønneste i menneskets språk

Det finnes ikke noe som heter mot. Det finnes bare grader av frykt. -John Wainwright
det-finnes-ikke-noe-som-heter-mot-det-finnes-bare-grader-av-frykt
Egentlig finnes det ikke noe som heter kunst. Det finnes bare kunstnere. -Kunst
egentlig-finnes-det-ikke-noe-som-heter-kunst-det-finnes-bare-kunstnere
Jesus og Muhammed viser at den åndsmakten som heter håp er sterkere enn atommakt og lykkepiller. -Håp
jesus-og-muhammed-viser-at-den-åndsmakten-som-heter-håp-er-sterkere-enn-atommakt-og-lykkepiller
God språk er det språk som makter å uttrykke en tanke klarere enn den er tenkt. -Kåre Valebrokk
god-språk-er-det-språk-som-makter-å-uttrykke-tanke-klarere-enn-den-er-tenkt
Jeg forbeholder meg retten til å ta for meg av det som finnes av språk her i landet. -Nynorsk
jeg-forbeholder-meg-retten-til-å-ta-for-meg-av-det-som-finnes-av-språk-her-i-landet
Et vennlig ord koster ingenting og er allikevel den skjønneste av alle gaver. -Daphne du Maurier
et-vennlig-ord-koster-ingenting-og-er-allikevel-den-skjønneste-av-alle-gaver