Det finnes en del tekniske hjelpemidler som øker sexlysten, særlig hos kvinner. Et av de mest effektive er en Mercedes 380 SL cabriolet.


det-finnes-del-tekniske-hjelpemidler-som-øker-sexlysten-særlig-hos-kvinner-et-av-mest-effektive-er-mercedes-380-sl-cabriolet
sex og erotikkdetfinnesdeltekniskehjelpemidlersomøkersexlystensærlighoskvinneretavmesteffektiveermercedes380slcabrioletdet finnesfinnes enen deldel teknisketekniske hjelpemidlerhjelpemidler somsom økerøker sexlystensærlig hoshos kvinneret avav dede mestmest effektiveeffektive erer enen mercedesmercedes 380380 slsl cabrioletdet finnes enfinnes en delen del tekniskedel tekniske hjelpemidlertekniske hjelpemidler somhjelpemidler som økersom øker sexlystensærlig hos kvinneret av deav de mestde mest effektivemest effektive ereffektive er ener en mercedesen mercedes 380mercedes 380 sl380 sl cabrioletdet finnes en delfinnes en del tekniskeen del tekniske hjelpemidlerdel tekniske hjelpemidler somtekniske hjelpemidler som økerhjelpemidler som øker sexlystenet av de mestav de mest effektivede mest effektive ermest effektive er eneffektive er en mercedeser en mercedes 380en mercedes 380 slmercedes 380 sl cabrioletdet finnes en del tekniskefinnes en del tekniske hjelpemidleren del tekniske hjelpemidler somdel tekniske hjelpemidler som økertekniske hjelpemidler som øker sexlystenet av de mest effektiveav de mest effektive erde mest effektive er enmest effektive er en mercedeseffektive er en mercedes 380er en mercedes 380 slen mercedes 380 sl cabriolet

Penger er verdens mest effektive, mest brutale og mest utbredte språk. -Penger og økonomi
penger-er-verdens-mest-effektive-mest-brutale-og-mest-utbredte-språk
Av alle fluktmekanismer er døden den mest effektive. -H. L. Mencken
av-alle-fluktmekanismer-er-døden-den-mest-effektive
Livet blir hardere jo nærmere man kommer toppen - kulden øker, ansvaret øker. -Friedrich Nietzsche
livet-blir-hardere-jo-nærmere-man-kommer-toppen-kulden-øker-ansvaret-øker
Når intelligensen øker, øker også ondskapen. -Intelligens
når-intelligensen-øker-øker-også-ondskapen
Uansett hva kvinner foretar seg, så må de gjøre det dobbelt så bra som menn for å bli ansett som halvparten så dyktige. Heldigvis er ikke det særlig vanskelig. -Charlotte Whitton
uansett-hva-kvinner-foretar-seg-så-må-gjøre-det-dobbelt-så-bra-som-menn-for-å-bli-ansett-som-halvparten-så-dyktige-heldigvis-er-ikke-det